Uusi puu -kilpailu 2014

Mihin kaikkeen puu pystyy?

Uusi puu 2014 -kilpailussa etsittiin puupohjaista materiaalia tai puun ainesosia hyödyntäviä jo olemassaolevia ratkaisuja, jotka vastaavat suurten globaalien ilmiöiden asettamiin haasteisiin. Kilpailu oli avoin kaikille alalla toimiville yrityksille ja organisaatiolle.

Kokonaiskilpailun voitti valmistusmenetelmä, jolla tehdään koivusta kangasta. Ekologinen tekstiilikuitu on kehitetty Finnish Bioeconomy Cluster FIBICin FuBio Cellulose -ohjelmassa.

Mitä etsittiin / Arviointikriteerit

 • Puupohjaiset ratkaisut voivat olla olemassa olevia tuotteita, menetelmiä tai prosesseja.
 • Olemassa olevalla ratkaisulla tarkoitetaan kaupallisesti toteutettavissa olevaa, mutta ei välttämättä vielä markkinoilla olevaa ratkaisua.
 • Kilpailussa kilpailevat konkreettiset ratkaisut, eivät ihmiset tai yritykset. Yhdessä ratkaisussa voi olla mukana useampi yritys, henkilö tai tiimi.
 • Ratkaisu voi olla ehdolla useassa eri kategoriassa. Kategoriat ovat viisi megatrendiä/haastetta: resurssiniukkuus, tiedostava kuluttaminen, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset ja digitalisoituminen.
 • Ratkaisu on jo aiemmin voinut osallistua Uusi puu -kilpailuun.
 • Kilpailussa ei haeta paino- tai kirjoituspaperia, rakennusmateriaaleja tai bioenergiaa sisältäviä ratkaisuja.

Ehdotuksia arvioitiin seuraavien kriteerien mukaan:

 • Kyky vastata valittuun haasteeseen
 • Yhteiskunnallinen merkittävyys
 • Kestävä kehitys
 • Innovatiivisuus
 • Markkinamahdollisuudet

Tuomaristo

 • Sixten Sunabacka, strateginen johtaja, TEM
 • Maria Ritola, tutkija, ekonomisti, Demos Helsinki
 • Heikki Aro, Biotalouden ohjelmapäällikkö, Tekes
 • Sauli Rouhinen, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, YM
 • Liisa Mäkijärvi, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäsäätiö

Kansanedustajat

 • Mikael Jungner, kansanedustaja, SDP
 • Pauli Kiuru, kansanedustaja, Kokoomus
 • Tuula Peltonen, kansanedustaja, SDP
 • Sampo Terho, europarlamentin jäsen, PS

Vuoden 2014 voittajat

biopohjainen pakkausratkaisu

Biopohjainen pakkausratkaisu

verkkokauppa tuottaa uutta raaka-ainetta

Kierrätyskuidusta raaka-ainetta rakentamiseen

Puusta valmistettu kipsi

Puusta valmistettu kipsi

Biohajoava viljelykate

Koivukuidusta valmiiksi vaatteeksi

Koivukuidusta vaatteeksi

Megatrendi: Resurssiniukkuus
Resurssiniukkuus

Stora Enso: biohajoava Agripap – viljelykate

Megatrendi: Digitalisoituminen
Digitalisoituminen

Kotkamills – AbsorbexEco korkeapainelaminaatti

Megatrendi: Kaupungistuminen
Kaupungistuminen

VTT – koivu- ja sokeriruokopohjainen, läpinäkyvä pakkauskalvo

Megatrendi: Väestörakenteen muutokset
Väestörakenteen muutokset

Onbone: Woodcast – kipsausmateriaali

Tiedostava kuluttaminen
Tiedostava kuluttaminen/koko kilpailun voittaja:

Finnish Bioeconomy Cluster – koivusta kangasta