Tulevaisuus on puusta

Puuta hyödynnetään raaka-aineena hyvin erilaisissa tuotteissa. Osan puupohjaisista tuotteista olemme tunteneet jo vuosikymmeniä, osan vain hetken aikaa. Lisäksi runsaasti uusia innovatiivisia tulevaisuuden tuotteita ja ratkaisuja on matkalla tutkimuspöydältä maailmalle.

Suomessa metsäalalla on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen puukuidun hyödyntämisestä. Puupohjaiset biotuotteet ovat jo nyt yksi tärkeimpiä teollisuudenaloja Suomen kansantaloudessa. Uusi puu -hanke sai alkunsa tavoitteesta lisätä ymmärrystä siitä, mihin kaikkeen puu pystyy.

Hankkeessa on mukana yli 20 suomalaista organisaatiota läpi toimialan. Kerromme millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus ratkaisuilla on ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Viemme viestiä puupohjaista biotaloudesta yhteiskunnallisille vaikuttajille ja poliittisille päätöksentekijöille.

Toimintatapamme

Keräämme konkreettisia esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista, ja esittelemme niitä tapahtumissa ympäri Suomea. Uusi puu -hanke näkyy verkossa, sosiaalisessa mediassa ja alan ihmisten ja vaikuttajien tapaamisissa.

Uusi puu on avoin kaikille kiinnostuneille toimijoille, ole rohkeasti yhteydessä.

Metsäala - luonteva osa biotaloutta

  • Puu on täysin kierrätettävä raaka-aine, jonka avulla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.
  • Suomen metsissä kasvaa vuosittain puuta huomattavasti enemmän kuin sitä tällä hetkellä hyödynnetään.
  • Biotalous on maailmanlaajuisesti yksi vahvimmin kasvavia talouden alueita:
    – Suomessa biotalouden kokonaisarvo on yli 60 miljardia euroa vuodessa.
    – Suomen biotalousstrategian tavoitteena nostaa summa 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Puuhun perustuvan teollisuuden osuus voi olla tästä yli puolet.

Uusi puu on avoin kaikille kiinnostuneille toimijoille, ole rohkeasti yhteydessä