UUSI PUU -HANKE ›

Uusi puu on yli 20 suomalaisen organisaation yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä puun käyttöön perustuvasta biotaloudesta ja antaa konkreettisia esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Uusi puu kerää konkreettisia esimerkkejä ja esittelee niitä tapahtumissa ja näyttelyissä ympäri Suomen, verkossa, sosiaalisessa mediassa ja alan ihmisten ja vaikuttajien tapaamisissa. Uusi puu on kaikille alan toimijoille avoin hanke.

ILMIÖT ›

Ilmiöt ovat megatrendejä, jotka muuttavat pysyvästi maailmaa. Uusi puu -hankkeen keräämät konkreettiset puuta hyödyntävät ratkaisut vastaavat näiden ilmiöiden asettamiin mahdollisuuksiin. 

Kaupungistuminen Resurssiniukkuus Digitalisoituminen Väestörakenteen muutokset Tiedostava kuluttaminen

Sivuvirta arvokäyttöön: ligniinistä ympäristöystävällisempiä tuotteita

Puukuitujen sidosaine ligniini on paperiteollisuuden ja biojalostamoiden merkittävä sivuvirta, jolle etsitään polttoa arvokkaampia käyttökohteita. VTT:ssä kehitetään parhaillaan teknologiaa, joka mahdollistaa ympäristöystävällisen liiman valmistuksen sekä hapetusmenetelmää, jolla ligniinistä voidaan tuottaa notkistinapuaine betonin valmistukseen korvaamaan nykyisiä öljypohjaisia tuotteita. Nämä puun ligniiniin pohjautuvat … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Puupohjaiset bioyhdisteet mahdollistavat luonnollisten lääkeaineiden tuotannon

Metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat terveyttä edistävät tuotteet ovat tulossa tutkimus- ja kehitystyön tuloksena markkinoille. Esimerkiksi puun uuteaineet ja hemiselluloosa ovat kasvavassa määrin lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden käytössä ja tuotteissa. Yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on kehitetty puupohjaisia, korkean jalostusasteen tuotteita markkinoille. … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Pakkausteollisuuden puupohjaiset ratkaisut rynnivät arjen kulutusmarkkinoille

Puupohjaisten innovaatioiden kehitystyö on johtanut moniin uusiin läpimurtoihin pakkausteollisuudessa. Yhteistä uusille globaaleille kuluttajamarkkinoille suunnatuissa tuotteissa on niiden uusiutuvuus ja kierrätettävyys samalla kun ne korvaavat fossiilisia raaka-aineita. Pakkausteollisuus odottaakin puukuituun perustuvien ratkaisujen kasvun jatkuvan vahvana, kun fossiilipohjaisten tuotteiden käytön vähentämiseen pyritään … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Uusiutuvuus ja kierrätettävyys tulevaisuuden kartonkituotteiden valtteja

Tiedostavat kuluttajat ja kaupungistumisen aikaansaamat kulutustottumusten muutokset, kuten take away -ruokailun yleistyminen, lisäävät kuitupohjaisten ja helposti kierrätettävien kuluttajamateriaalien kysyntää. Oman ratkaisunsa näihin haasteisiin tarjoavat Uusi puu -kilpailussa menestyneet Kotkamillsin muoviton suojakerroskartonki sekä Tampereen teknillisen yliopiston biohajoava pakkausmateriaali. Kotkan keskustassa sijaitseva … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Puupohjainen tekstiilikuitu haastaa perinteisen valmistuksen – suomalaisyrityksen tavoitteena globaalit markkinat

Harva tulee miettineeksi farkkuja ostaessaan, että yhden puuvillafarkun valmistukseen on tarvittu noin 11 tuhatta litraa vettä. Tai sitä, että suurin osa maailman tekstiili-ja lankateollisuudesta pohjautuu öljypohjaisiin tuotteisiin, joiden valmistus tuottaa yli 300 kertaa pahempia kasvihuonekaasuja kuin hiilidioksidi. Puupohjaistenkin viskoosi- ja … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Petteri Orpo: Suomesta biotalouden suurvalta

Valtiovarainministeri Petteri Orpon, kok, mielestä hallituksen biotalousstrategian ydin perustuu puun jalostukseen ja puupohjaisuuteen. -Meillä on meneillään mahtavaa uusien puupohjaisten tuotteiden kehitystyötä, josta lähellä kaupallistamisvaihetta voi esimerkkinä mainita uuden sukupolven puupohjaiset tekstiilikuidut ja muovikassit syrjäyttävän puupohjaisen materiaalin. Näissä laajan biotalouden hankkeissa … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Johanna Buchert: Brändäys ja kestävyys mukaan metsäbiotalouteen

Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Johanna Buchertin mielestä Suomen on aika siirtyä biomassan bulkkituotannosta yhä enemmän kuluttajatuotteisiin. – Puhtaasta Suomen luonnosta kasvavat koivu ja mänty antavat loistavat mahdollisuudet kehittää kuluttajatuotteita. Kun brändäys ja design yhdistetään suomalaisen biotalouden lopputuotteeseen, se on valmis vientituote maailmanlaajuisesti … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Kumpula-Natri: EU-päättäjät tarvitsevat tietoa Suomen biotaloudesta

Suomalaisilla vaikuttajilla on europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin, sd, mielestä paljon töitä biotaloutta koskevan oikean tiedon välittämisessä eurooppalaisille päättäjille. – On tehtävä paljon töitä, että kestävällä tavalla valmistettujen puupohjaisten tuotteiden mahdollisuudet esimerkiksi öljypohjaisten tuotteiden korvaajina ymmärretään. Jos jotkut komission virkamiehetkin ovat sitä … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Henna Virkkunen: Tutkimus- ja kehityspanoksia puupohjaiseen biotalouteen

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen, kok, on tyytyväinen siihen, että suomalainen yhteiskunta on sitoutunut metsäpohjaisen biotalouden kehittämiseen niin vahvasti. – Kun voidaan osoittaa, että voimme hyödyntää luonnonvaroja uudella teknologialla kestävästi, biotalouden hankkeiden hyväksyttävyys paranee ja kasvaa. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Andersonin esiin nostamaa … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Li Andersson: Uusissa puupohjaisissa tuotteissa paljon odotusarvoa

Vasemmistoliiton uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson näkee suomalaisella metsäpohjaisella biotaloudella paljon kasvupotentiaalia. – Uusissa sellupohjaisissa tuotteissa on tosi paljon odotusarvoa, koska ne edustavat teollisuuden ja kansantalouden kannalta tärkeitä korkean jalostusasteen tuotteita. Niihin kannattaa valtiovallankin ohjata tutkimus-ja kehitysvaroja, kun biotalousstrategiaan on … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti
Sellu- ja paperiteollisuuden sivuvirrasta, ligniinistä, leivotaan tulevaisuuden menestystekijää uusien biotuotteiden kehityksessä mm. rakennemateriaaleissa, pinnoitteissa ja liimoissa. Tutustu VTT:n esimerkkeihin Uusi puun artikkelissa.
Vapo Clean Waters Oy etsii tiimiinsä kokenutta vanhempaa suunnittelijaa #jobs #suunnittelija #ympäristötekniikka #vesirakentaminen #Jyväskylä #työpaikat #rekry