Uusi puun toimintakertomus 2019 julkaistu

Uusi puu -hankkeen vuoden 2019 toimintakertomus on julkaistu ja sen voi ladata alla olevasta linkistä. Viime vuoden aikana Uusi puu -näyttely ja sitä täydentävät puheenvuorot olivat esillä kaikkiaan 14 kumppanin kanssa yhteistyössä järjestetyssä tilaisuudessa sekä kahdessa Uusi puun omassa tilaisuudessa.

Uusi puu -hanke edistää puupohjaisten tuotteiden käyttöä lisäämällä ymmärrystä puun käyttöön perustavasta bio- ja kiertotaloudesta.  Hankkeen missiona on kertoa, mihin puu pystyy. Hanke esittelee konkreettisia esimerkkejä olemassa olevista puupohjaisista tuotteista ja lähitulevaisuuden kestävistä ratkaisuista. Esimerkkien avulla tuodaan esiin puupohjaisten ratkaisujen yhteiskunnallinen merkitys kestävän kehityksen ja kasvun tukemisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Uusi puun jäsenistö kattaa koko puukuitupohjaisen biotuoteteollisuuden metsänomistajista aina biotuotteita kehittäviin, valmistaviin ja markkinoiviin yrityksiin sekä alan yhteisöihin.

Uusi_Puu_Toimintakertomus_2019

Lisätietoja:

Virpi Korhonen
vt. toiminnanjohtaja
Uusi puu -hanke
puh: 0400 697973
virpi.korhonen at uusipuu.fi
www.uusipuu.fi

Edellinen artikkeli
Uusi puu Kuntamarkkinoilla: Puupohjaisia biotuotteita kunta-arkeen
Seuraava artikkeli
Kuntamarkkinat 2020: Puupohjaisia ratkaisuja kuntahankintoihin