UPM mukaan Uusi puu -hankkeeseen

Uusi puu -hankkeen uusin jäsen UPM kehittää uusiutuvia vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille. UPM:n vahva asema metsäbiomassan hankinnassa ja jalostuksessa mahdollistaa kiertotalouteen pohjautuvat innovaatiot, jotka vastaavat globaaliin kuluttajakysyntään sekä vauhdittavat uusiutuvien materiaalien käyttöä. Biopolttoaineet ja biokemikaalit ovat luonnollisia kehitysaskeleita puupohjaisessa arvonluonnissa ja ne tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuosikymmeniksi eteenpäin.

”Puun kuidut ja molekyylit ovat tulevaisuuden rakennusaineita, joista syntyy vastuullisia tuotteita arjen tarpeisiin. Niille löytyy jatkuvasti uusia loppukäyttömahdollisuuksia ja olemme innolla mukana kertomassa puupohjaisen biotalouden rajattomista mahdollisuuksista” – toteaa Kristiina Jaaranen UPM:n viestintä- ja bränditiimistä.

Uusi puu on yli 20 suomalaisen organisaation yhteisö, joka edistää puun käyttöön perustuvaa biotaloutta ja kertoo puupohjaisten tuotteiden merkityksestä yhteiskunnallisille vaikuttajille sekä poliittisille päätöksentekijöille. ”Hankkeessa mukana olevat puubiotalouden toimijat ottivat UPM:n jäsenyyden tyytyväisinä vastaan. On hienoa, että voimme toimia laajassa yhteistyössä puupohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen tunnettuuden lisäämiseksi.” – toteaa Uusi puun projektipäällikkö Virpi Korhonen.

Edellinen artikkeli
Puupohjaisten tuotteiden kirjo yllätti Uusi puu -näyttelyyn tutustuneet sosiaalisen median vaikuttajat
Seuraava artikkeli
Kuusi puupohjaista tuotetta ja ratkaisua eteni Uusi puu -kilpailun finaaliin