Sellusta valmistettu lanka voitti Uusi puu -ratkaisukilpailun

puukuitulanka on ympäristöystävällinen vaihtoehto puuvillalle

Sellusta valmistettu lanka voitti kilpailun, jossa etsittiin puuta hyödyntäviä ratkaisuja globaalien megatrendien asettamiin haasteisiin. Muita palkittuja ratkaisuja ovat kuusiuute alavirtsatievaivoihin, ligniinistä valmistetut betonin notkistin ja biopohjainen liima sekä biohajoava, muoviton suojakerroskartonki. Lisäksi kunniamaininnan saivat kolme markkinoilla jo olevaa uusiutumattomia raaka-aineita korvaavaa puupohjaista arjen kulutustuotetta.

”Uusi puu -kilpailun esimerkit osoittivat erinomaisesti, kuinka Suomessa jo nyt toteutetaan biotaloutta menestyksellisesti konkreettisten puupohjaisten tuotteiden kautta, sekä annetaan samalla lupaus tulevasta menestyksestä vielä tutkimuspöydällä olevien esimerkkien kautta”, summaa kilpailun tuomariston edustaja, Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi.

Kokonaiskilpailun ja tiedostava kuluttaminen -kategorian voitti sellusta tekstiilikuitua kehittävän Spinnovan puukuitulanka, joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto sekä puuvillalle että keinokuiduille. Perinteisistä sellupohjaisista kuidutusmenetelmistä poiketen Spinnovan teknologia ei vaadi puukuidun pilkkomiseen tähtääviä kemiallisia, energiaa ja vettä kuluttavia työvaiheita. Spinnovan kuitulankateknologia perustuu langan raaka-aineen ominaisuuksien ja prosessissa käytettävän suuttimen muodon optimointiin.

Kilpailun tuomaristo arvosti uutta kotimaista tuotetta puuvillan korvaajaksi. Ekologisille tekstiileille on selkeää kysyntää, sillä puuvillan tuotantoon tarvitaan paljon vettä, ravinteita ja viljelymaata. Toisaalta synteettiset kuidut, kuten polyesteri, eivät ole biohajoavia ja perinteiset puupohjaiset muuntokuidut, kuten viskoosi, kuluttavat tekstiilin valmistuksessa ympäristölle myrkyllisiä kemikaaleja.

“Olemme erittäin otettuja saamastamme tunnustuksesta ja arvostamme tämän erittäin korkealle. Kiitos tästä menestyksestä kuuluu koko Spinnovan tiimille, jota yrityksemme toinen perustaja teknologiajohtaja Juha Salmela on tuloksekkaasti luotsannut. Täytyy muistaa, että tällaisten saavutusten takana on aina osaavat ihmiset ja erinomainen yhteishenki”, kiittelee Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen.

”Spinnovan esimerkki luo kiinnostavan jatkumon kestävälle puun käytölle lähitulevaisuudessa, sillä puukuidulla on tulevaisuuden vastuullisessa tekstiiliteollisuudessa valtavan iso potentiaali. Hyödyntämällä Spinnovan puukuitulankaa tekstiileissä puuvillan ja öljypohjaisten keinokuitujen sijaan edistämme kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä ympäristöystävällisempiä kulutustottumuksia “, visioi projektipäällikkö Eveliina Pokela.

Väestörakenteen muutokset -kategorian voittajaksi valittiin kuusiuutteesta alavirtsatievaivoja ehkäisevää ja hoitavaa tuotetta kehittävä Montisera. Kuumavesiuutolla saadun kuusen hemiselluloosan on osoitettu eläinkokeissa helpottavan merkittävällä tavalla lukuisia alavirtsatievaivoja. Tuotteelle on selkeä kysyntä ja taloudellinen potentiaali, sillä 90 prosentilla yli 80-vuotiaista miehistä on eturauhasvaivoja. Tuomaristo huomauttikin ikääntyvän väestön tarkoittavan tiettyjen sairauksien yleistymistä, jolloin uusille luonnollisille lääkeaineille on kasvava kysyntä.

Resurssiniukkuus -kategorian voitto jaettiin kahdelle VTT:n luomalle ligniiniä hyödyntävälle ratkaisulle LigniOx:lle ja CatLignin:ille. Ligniini on puukuitujen sidosaine, jota saadaan paperiteollisuuden ja biojalostamoiden sivuvirroista ja joka nykyisellään hyödynnetään pääsääntöisesti polttamalla energiaksi. LigniOx on ligniinistä valmistettu ekologinen vaihtoehto tavanomaisille öljypohjaisille betonin notkistimille. Biopohjainen CatLignin -materiaali vastaavasti korvaa öljypohjaisia, myrkyllisiä ja kalliita kemikaaleja esimerkiksi liima-, kumi-, ja muovisovelluksissa. Tuomaristo totesi yksimielisesti VTT:n käyttävän ratkaisuissa puuta kiinnostavalla uudella tavalla.

Kaupungistuminen -kategorian voitti Kotkamillsin uusi täysin kierrätettävä suojakerroskartonki. Kartongissa ei enää ole erillistä erotusprosessia vaativaa PE-muovikerrosta, joten siitä valmistetut biohajoavat astiat ovat myös aiempaa helpommin kierrätettävissä esimerkiksi toimistopaperin joukossa. Uudenlaisesta kartongista valmistetut astiat ovat ympäristöystävällinen ratkaisu kaupungistumisen mukanaan tuomien kulutustottumusten muutoksiin esimerkiksi take away -ruokailun lisääntyessä. Tuomaristo pitää tuotetta tervetulleena luontoa säästävänä ratkaisuna.

Varsinaisten kilpailukategorioiden lisäksi Uusi puu -hankkeen johtoryhmä halusi myöntää erityisen kunniamaininnan “arjen sankareille”, eli kolmelle puupohjaiselle arjen kulutustuotteelle, jotka ovat jo nyt markkinoilla kuluttajien saatavilla, tehokkaasti kierrätettävissä ja korvaavat uusiutumattomia raaka-aineita. Jaetun kunniamaininnan saivat kompostoituva ja biohajoava Metsä Tissuen SAGA Paistovuoka, Stora Enson EcoFishBox -kalapakkaus ja DS Smithin Tuoreboxi, joissa molemmissa puukuitupohjainen aaltopahvi korvaa styroksia tuoretuotteiden pakkauksissa.

Uusi puu 2017 -kilpailu

Uusi puu 2017 -kilpailussa etsittiin puupohjaista materiaalia hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat suurten globaalien ilmiöiden asettamiin haasteisiin. Kilpailun neljä kategoriaa olivat tiedostava kuluttaminen, väestörakenteen muutokset, resurssiniukkuus ja kaupungistuminen. Arviointikriteerit olivat kyky vastata valittuun haasteeseen, yhteiskunnallinen merkittävyys ja taloudellinen potentiaali, kestävän kehityksen periaatteiden täyttyminen ja innovatiivinen puun käyttäminen. Kilpailu oli avoin kaikille alalla toimiville yrityksille ja organisaatiolle. Yhteensä puupohjaisia ratkaisuehdotuksia kertyi 21.
Kilpailun voittajat valitsivat hankkeen asiantuntijaryhmästä koottu raati: kansanedustajat Harri Jaskari, Kokoomus; Johanna Karimäki, Vihreät; Silvia Modig, Vasemmisto; Merja Mäkisalo-Ropponen, SDP; Mats Nylund, RKP; Antti Rantakangas, Keskusta ja Sampo Terho, PS; sekä Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi; Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen, sekä muotoilija Ulla Uimonen.

Edellinen artikkeli
Metsäradio: Uusi puu- projekti valottaa biotaloutta
Seuraava artikkeli
Metsäradiossa Uusi puu- kilpailun innovaatiot