Tuotantotehokkaita lääkepakkauksia

Kilpailukykyisiä pakkauksia alati kasvavalle lääketeollisuudelle

YK:n mukaan vuonna 2050 maailman väestöstä runsas 21 prosenttia on yli 60-vuotiaita. Väestön ikääntymien kasvattaa myös lääkkeiden kysyntää. Turvallisuuden lisäksi lääkepakkauksilta vaaditaan tuotantotehokkuutta jotta toimitusajat ja tuotantokustannukset pysyvät kurissa. Lääkepakkauksiin kehitetään jatkuvasti entistä kevyempiä kartonkilaatuja, jotka säästävät raaka-aineita mutta myös täyttävät lääketeollisuuden tiukat laatu- ja tehokkuusvaatimukset.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Stora Enson Tambrite-kartonki on esimerkki lääkepakkauksiin soveltuvasta kevyestä kartongista. Kartongin laadunparannuksen ja pakkausprosessien optimoinnin ansiosta Stora Enso on saavuttanut kartongillaan selvän kilpailuedun verrattuna muihin markkinoilla oleviin lääkepakkauskartonkeihin. Tehokas pakkaaminen hyödyttää lääkeyrityksiä ja lopulta myös yhteiskuntaa ja potilasta, jotka maksavat laskun.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Lääkkeiden kustannukset ja saatavuus ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä kysymyksiä. Kun pakkauksissa säästetään raaka-ainetta, saadaan kokonaiskustannuksia alhaisemmaksi. Lääketeollisuuden vaatimuksia vastaavien ja entistä kustannustehokkaampien pakkausmateriaalien kehittäminen vahvistaa suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä.

Muita tietoja

Yhteistyökumppaneina lääkepakkauskartonkien testaamisessa olivat pakkausvalmistaja Edelmann Saksasta ja pakkauslinjojen toimittaja Uhlmann Sveitsistä.

Stora Enso Tambrite
Stora Enso