Täyspaperinen riisipiirakkapakkaus

Suojaa ja säilyvyyttä vähentämällä muovia

UPM Specialty Papers ja Fazer kehittivät Kaurainen Riisipiirakalle pakkausratkaisun, jonka tavoitteena on vähentää muovin määrää, parantaa pakkauksen kierrätettävyyttä sekä taata tuotteen laatu ja ruokaturvallisuus. Ratkaisuksi valikoitui UPM Confidio -pakkauspaperi, jossa ei ole lisättyä muovilaminaattikerrosta, vaan kuumasaumautuva paperi saumautuu nykyisellä pakkauskoneella. Perinteisesti muovilaminaattia on tarvittu pakkauksissa kuumasaumautuvuuden ja suojaominaisuuksien saavuttamiseksi. Täyspaperipakkaus tarjoaa suojaa ja säilyttää Kaurainen Riisipiirakan korkealaatuisena parasta ennen -päivään asti.

Kuinka se konkreettisesti toimii

UPM Specialty Papers on tuonut markkinoille kuumasaumattavia barrier-papereita lisänä UPM:n laajaan pakkauspaperivalikoimaan. UPM Confidio on suojakäärepakkauspaperi, eikä siihen lisätä muovilaminaattikerrosta suojaominaisuuksia varten. Paperissa itsessään on rasvan- ja kosteudenesto-ominaisuudet. Tämä yksinkertaistaa materiaalin jalostamista pakkaukseksi. Vastuullisesti tuotetuista kuiduista valmistettu UPM Confidio on suunniteltu kierrätettäväksi olemassa olevissa kartonkikierrätysvirroissa. UPM Confidiota kierrätettäessä saadaan enemmän puukuituja hyödynnettyä uusien paperi- ja kartonkituotteiden valmistukseen. Samalla kiertoon tai polttoon päätyy vähemmän fossiilipohjaisia materiaaleja. Fazer on vastuullisen pakkauksen visiossaan 2025 sitoutunut seuraaviin tavoitteisiin: 100 % pakkauksista voi lajitella kierrätykseen, pakkaukset suunnitellaan siten että ne voidaan mahdollisimman hyvin kierrättää materiaalina, ja uusiutuvien, kuitupohjaisten materiaalien käyttöä lisätään aina kun se on mahdollista elintarvikkeen laatu ja säilyvyys huomioiden.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Biopohjaiset ja kierrätettävät raaka-aineet ja tuotteet vähentävät globaalia riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja hillitsevät ilmastonmuutosta. UPM:n tavoitteena on kasvattaa ilmastopositiivisten ja ekomerkittyjen tuotteiden määrää jatkuvasti ja kehittää tuotteita, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Yrityksen kestävän tuotesuunnittelun konsepti ohjaa tuotekehityshankkeita, vahvistaa elinkaariajattelua ja varmistaa, että kaikilla uusilla tai uudistetuilla tuotteilla tai palveluilla on kestävyysarvolupaus. Vastuullisuus on tärkeä strateginen teema, joka sisältyy kaikkeen, mitä Fazer tekee: yrityksen johtamiseen, toimintaan ja toimitusketjuihin, uusiin tuoteinnovaatioihin ja elintarviketeknologiaan, markkinointiin ja brändäyskampanjoihin.

Elintarviketeollisuus muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen. Tämä muutos vahvistaa kuluttajatrendejä ja luo uusia odotuksia. Kestävyydestä ja vastuullisuudesta on tullut osa laajempia odotuksia ja keskeisiä näkökohtia kuluttajien ostopäätöksissä. Kaurainen Riisipiirakan pakkaaminen täyspaperiseen saumautuvaan UPM Confidio-pakkauspaperiin on maailmankin mittakaavassa pioneeriratkaisu tuoretuotteiden pakkaamisessa. Uusiutuvista materiaaleista tuotettujen innovatiivisten ratkaisuiden yleistyessä fossiilipohjaisten materiaalien käyttö vähenee huomattavasti ja metsäteollisuustuotteiden jalostusarvo kasvaa.

Muita tietoja

UPM Specialty Papers kehittää ja valmistaa paperipohjaisia pakkausmateriaaleja vaihtoehdoksi fossiilipohjaisille materiaaleille. 2 000 intohimoista asiantuntijaa ovat valmiita yhdessä asiakkaiden ja partnereiden kanssa luomaan oikeat pakkausratkaisut asiakkaan tarpeisiin ja auttamaan asiakasta saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa. Paperit ovat kierrätettäviä ja peräisin uusiutuvista, vastuullisesti tuotetuista puukuiduista.

Fazer keskittyy nopeasti liikkuviin kulutustavaroihin ja suoraan kuluttajaliiketoimintaan Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi noin 40 eri maassa. Kolme liiketoiminta-aluetta – Fazer Leipomot, Fazer Makeiset ja Fazer Lifestyle Foods – toimivat leipomo-, makeis-, ja kasviperäisten elintarvikkeiden markkinoilla. Fazer on myös merkittävä toimija pohjoismaisilla viljan jauhatusmarkkinoilla ja yhä enemmän elintarviketekniikassa. Fazer kehittää ruokaa ratkaisuna kestävämpään planeettaan ja liiketoimintaan. Ruoan viljely-, tuotanto- ja kulutustavalla on merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lue lisää: www.upmspecialtypapers.com ja www.fazer.fi