Sovellus puun alkuperän jäljittämiseen

Läpinäkyvyyttä puun kasvatusmenetelmiin ja toimitusketjuun

Traceable Treen tavoitteena on jäljittää ekologisesti kasvatettu puu koko toimitusketjun osalta, parantaa ekologisen puun jalostusarvoa, sekä tarjota kuluttajalle varmennettua tietoa puun kasvatusmenetelmistä ja toimitusketjusta. Traceable Tree lisää läpinäkyvyyttä puun alkuperään, keräten samalla tietoa puun kasvuympäristöstä ja todellisesta hiilijalanjäljestä. Tämä kannustaa metsänomistajia ja toimitusketjua kestäviin ratkaisuihin ja tarjoaa koostetusti varmennettua informaatiota puun matkasta metsästä kuluttajalle.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Traceable Tree avaa kuluttajalle aivan uudenlaisen näkökulman tuotteen piirteisiin. Ratkaisu on rinnakkaistuote olemassa olevalle puutuotteelle. SilvaTrace liittää puutuotteisiin yksilöidyn QR-koodin tai muun helposti käytettävän avaimen, joka johtaa tietokantaan. Tällä tavoin kuluttaja saa merkityksellistä ja yksilöityä tietoa puun alkuperästä, metsänhoidollisista toimenpiteistä ja tuotantoketjun vaiheista, mikä puolestaan auttaa kestävämpien ostopäätösten tekemisessä.

SilvaTrace keskittyy puuhun, jonka alkuperä on suomalaisessa jatkuvan kasvatuksen metsässä. Puun liikkeitä seurataan koko jalostusketjun läpi, kannosta sahan kautta tuotantoon ja aina myyjälle asiakasrajapintaan asti. Puun tarina ja sen liikkeet toimitusketjussa tallennetaan osapuolista riippumattomaan lohkoketjuun. Kuluttajan on mahdollista saada tietoa tuotteen historiasta SilvaTracen portaalin kautta, kun hän ostaa Traceable tree -ominaisuudella varustetun puutuotteen. Tämä tieto säilyy muuttumattomana koko tuotteen elinkaaren ajan oston jälkeen. Lohkoketju on vaikeasti muutettava kokonaisuus mikä puolestaan tuo uskottavuutta tuotteelle.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

SilvaTrace tulee pilotoimaan 1-2:lla jatkuvan kasvatuksen metsän leimikolla vuoden 2023 aikana keskittyen piensahoihin ja niiden ympärillä toimiviin tuotantoketjuihin. Kokemuksesta tarkentuu toimintamalli, kumppanuudet sekä asiakaspalaute jatkuvaa kehitystyötämme varten. Malli on myöhemmin mahdollista skaalata useampiin tuotantoketjuihin. SilvaTrace perustaa liiketoimintansa puutuotteen jälleenmyyjien maksamaan komissioon puutuotteen jälleenmyyntihinnasta. SilvaTrace hakee start-up rahoitusta innovaatiokilpailuista, säätiöiltä sekä yksityisiltä rahoittajilta.

Jäljitettävyyden lisäksi sovellus antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikuttaa ostopäätöksellään metsänhoitoon, mikä ei tällä hetkellä ole mahdollista. Jäljitettävyys luotettavalla ja riittävällä tarkkuustasolla tulee olemaan kilpailuvaltti monelle yritykselle alkaneella vuosikymmenellä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. SilvaTrace näkee olevansa yrityksessään huomionarvoinen edelläkävijä ja toimii mallina muillekin teollisuuden tuotantoketjuille. Näin ratkaisun yhteiskunnallinen merkitys korostuu.

Muita tietoja

Traceable Treen hakiessa vielä lopullista muotoaan, se tarjoaa tällä hetkellä potentiaalisen vision monitasoisesta tuotteesta ja laajoja sidosryhmiä kiinnostavasta työkalusta. Tavoitteena on viiden vuoden sisällä jäljittää 5 % kaikesta Suomessa kaadetusta puusta, keskittyen ekologisiin metsiin.

Metsänhoidon ekologisuuden arvioinnissa apuna toimii Daniel Burgas Jyväskylän yliopistosta tiimeineen. Heidän metsänkasvun tietokantansa kertoo kuluttajalle, miten hakattu metsä tulee kasvamaan. Lähikuukausien aikana tehdään MVP (minimum viable product), joka toimii käyntikorttina tavoitteellisissa rahoitushakemuksissa sekä skaalauksessa. SilvaTrace tarkastelee yrityksen perustamista, kun on laskutettavaa tai kun rahoitusneuvottelukierros niin vaatii.

Lue lisää: www.traceabletree.fi