Ruokahävikki kuriin kuitupakkauksilla

Pakkausraaka-aineen valinnalla suora vaikutus ruokahävikin määrään

Ruokahävikki on maailmanlaajuinen ongelma. On arvioitu, että jo matkalla viljelmältä kauppaan merkittävä osa tuotetusta ruoasta (erityisesti hedelmät, vihannekset) vahingoittuu tai jopa tuhoutuu. Esimerkiksi tomaateista jopa lähes puolet pilaantuu tai muuten vahingoittuu jo ennen kuin ne ovat edes päässeet kaupasta kuluttajille.

Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat elintarvikkeesta riippuen usein selvästi suuremmat kuin esimerkiksi pakkausten valmistuksesta ja kierrätyksestä aiheutuvat vaikutukset.

Merkittävä ruokahävikin aiheuttaja on heikkolaatuinen pakkaaminen ja huono logistiikka. Korkealuokkaiset pakkaukset suojaavat tuotteita hyvin, ja riittävän pitkään. Hyvä pakkaus varmistaa, ettei ruoka pääse pilaantumaan alkuvarastoinnin, käsittelyn tai kuljetuksen aikana.

Parhaista raaka-aineista valmistettavat kuitupakkaukset ovat tehokas ja ekologinen keino vähentää ruokahävikkiä. Väestön keskittyminen kaupunkeihin ja tuotetun globaalin kaupankäynnin vilkastuminen edellyttävät hyviä ja kevyitä pakkausmateriaaleja kestävyydestä tinkimättä.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Suomalaista koivua raaka-aineena käyttäen valmistettu kevyt ja erittäin kestävä puolikemiallinen aallotuskartonki (semi chemical fluting, SCF) takaa että aaltopahvipakkaukset kantavat kuormansa ja suojaavat tuotteita globaalisessa hedelmä- ja vihannestuotannossa.

Tämäntyyppinen aallotuskartonki on jopa 30 prosenttia kevyempää kuin heikkolaatuisemmista raaka-aineista valmistettu kartonki. Keveydestään huolimatta pakkauslaatikoista saadaan niin lujia, että ne kestävät pitkäaikaisenkin kuljetuksen ja varastoinnin myös vaihtelevissa olosuhteissa.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Käyttämällä SCF:a aaltopahvipakkauksen valmistamiseen raaka-ainetarve vähenee. Keskisuuren aaltopahvitehtaan vuosittainen raaka-ainesäästö voi olla jopa 200 tonnia miljoonaa kartonkineliömetriä kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa 2-10 rekkalastillista vähemmän pakkausmateriaalia kuljetettavaksi maailman moottoriteille tätä yhtä aaltopahvitehdasta kohden. Pelkästään Euroopassa on yli 680 aaltopahvitehdasta.

Pakkausmateriaalin ensisijainen tehtävä on suojata siihen pakattua tuotetta ja mahdollistaa sen kuljettamisen kuluttajille. Mutta myös pakkausmateriaali täytyy kuljettaa ja jatkokäsitellä. Pakkausmateriaalin laadulla on siksi suora vaikutus kuljetettavan materiaalin määrään, ympäristövaikutuksiin sekä ruokahävikin määrään.

Muita tietoja

Savon Sellu Oy:n kehittämää kevyttä ja kestävää SCF- aallotuskartonkia (Powerflute ®) valmistetaan Kuopiossa. Tehtaalta viedään kartonkia jo 45 eri maahan kaikille mantereille.

Savon Sellu Oy / Powerflute Oyj