Puusta valmistettu kipsi on myrkytön, ekologinen ja helposti muotoiltava

Meille kaikille sattuu iästä riippumatta tapaturmia, jotka vaativat raajan hoitamista kipsaamalla ja/tai toimintaterapeuttisella tuella. Kaupungistumisen yhteydessä kaupunkiympäristössä tapahtuvat, murtumahoitoa vaativat tapaturmat, kuten esimerkiksi liukastumiset ja peräänajot, yleistyvät ja väestön ikääntyessä riski luunmurtumiin kasvaa entisestään.

Ihmiset ovat tänä päivänä hyvin tiedostavia ja haluavat valita omiin arvoihinsa ja ajatusmaailmaansa sopivia tuotteita ja palveluita. Maapallon vähenevien resurssien tuhlaaminen koetaan turhaksi ja panostaminen uusiutuviin luonnonvaroihin ja materiaalien kierrätykseen kannattavaksi. Tieto oman terveyden ja ympäristön kannalta paremmista valinnoista koetaan kiinnostavana ja omiin valintoihin halutaan pystyä vaikuttamaan.

Puhtaasta puusta ja biohajoavasta muovista valmistettu Woodcast on täysin myrkytön, täydellisesti muotoutuva ja ilman vettä – tai kumihanskoja – työstettävä kipsausmateriaali, joka soveltuu kaikkeen kipsaamiseen. Biohajoava materiaali  vapauttaa kipsaajat paitsi myrkyllisiltä kemikaaleilta ja niiden aiheuttamalta ammattiastmariskiltä, myös käyttömukavuutta pienentäviltä ja kustannuksia nostavilta kumihanskoilta, hengityssuojaimilta ja kohdeimureilta.

Puusta valmistettu kipsi

Kuinka se konkreettisesti toimii

Levymäinen materiaali lämmitetään noin 65-asteiseksi, jolloin se on muotoiltavissa. Jäähtyessään materiaalista  tulee jälleen puumaisen kovaa ja kestävää. Kipsiä voi myös hienosäätää lämmittämällä yhä uudelleen ja uudelleen, jolloin siitä tulee varmasti potilaalle sopiva.

Ohut, kevyt ja hengittävä puukipsi on potilaalle mukava käyttää, mikä on erityisen tärkeää etenkin herkkäihoisten lasten ja vanhusten kohdalla. Perinteiset kipsit voivat olla melko painavia ja hiostavia. Woodcast-materiaalin läpi voi myös ottaa röntgenkuvan.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Sen lisäksi, että kipsimateriaali on paitsi potilaan, hoitohenkilökunnan ja ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto, sen käyttö on myös sairaalan näkökulmasta kokonaisedullista.

Ylijäävät, käyttämättömät materiaalipalat voi säästää seuraavaa kertaa varten ja jo muotoillun kipsin voi pestä ja muotoilla tarvittaessa uudelleen, esimerkiksi kun kipsatun raajan turvotus laskee. Kipsin teko on nopeaa, eikä vaadi lainkaan jälkisiivousta. Säästöä syntyy näin sekä käytetyssä materiaalissa että työajassa. Kaiken lopuksi käytetyt kipsit voi hävittää kustannustehokkaasti joko energia- tai biojätteenä.

Lisätiedot