Puupohjainen ja huokoinen sipulipakkaus on kierrätettävä ratkaisu, jossa sipulit säilyvät pidempään tuoreina

Uudenlainen vihannespakkaus syntyi Puukin tilan, Papticin ja Marvacon yhteistyön tuloksena. Huokoisesta pakkausmateriaalista tehdyssä pussissa sipulit säilyvät tuoreina pidempään. Suunnittelun keskiössä oli kestävä kehitys. Kierrätettävän pakkauksen materiaaliksi valittiin puupohjainen Paptic®, designissa hyödynnettiin Greener Printing™ tekniikkaa ja käytettiin kompostoituvia painovärejä.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Uusi vihannespakkaus on kehitetty vastaamaan kuluttajien toiveeseen vähentää muovia pakkauksissa. Puukin tilan sipulit pakataan nyt puupohjaiseen pussiin, jossa ei kuitenkaan ole tingitty pakkauksen teknisistä toiminallisuuksista. Pakkaus valmistetaan Papticista, joka on suomalainen innovaatio. Materiaalin huokoisuuden johdosta siihen pakatut sipulit pysyvät tuoreina pidempään.

Painatuksen suunnittelussa käytettiin Marvacon Expanded Gamut Printing (EGP™) teknologiaa, joka mahdollisti painovärien määrän vähentämisen neljästä kolmeen. Näin painovärien käyttömäärä minimoitiin painojäljen laadusta tinkimättä. Flint Groupin kompostoituvilla painoväreillä edelleen voitiin vähentää ympäristökuormaa. Pakkaus on valmistettu olemassa olevilla tuotantolinjoilla, jotka on suunniteltu muovipakkaamiseen. Sipulipakkaus kierrätetään kartongin ja pakkauspaperin kanssa. Paptic® -materiaalin laadukkaat kuidut kiertävät jopa seitsemän kertaa ja käytetään esim. kartongin valmistuksessa.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Kuluttajat ja yritykset etsivät ratkaisuja muovin käytön vähentämiseksi. Pakkaukset ovat yksi alue, jossa uusia ratkaisuja on etsitty ahkerasti viimeisien vuosien aikana. Muovijäte on globaaliongelma ja muovin kierrätysmenetelmät eivät ole yhtä kehittyneet maailmanlaajuisesti mitä esim. puupohjaisten materiaalien.

Arviolta 13 milj. tonnia muovia päätyy vuosittain maailman meriin, unohtamatta muualle luontoon ja kaupunkeihin päätyvää muoviroskaa. Mereen päätyvän muoviroskan hinnaksi on arvioitu 695 miljoonaa euroa (Ellen McArthur Foundation). Kuluttajat ovat myös valmiita maksamaan enemmän vastuullisemmista tuotteista. On arvioitu, että vuonna 2050 muoviteollisuus käyttää viidenneksen maailman öljyntuotannosta ja
että tuolloin merissä on enemmän muovia kuin kalaa.

Tämä pakkaus on esimerkki siitä, missä muovi on helposti korvattavissa kestävämmällä materiaalilla. Muutos on myös lisännyt pakkauksen toiminallisuutta, ja sipulit säilyvät parempina pidempään tässä uudessa ratkaisussa.

Muita tietoja

Paptic valmistaa kierrätettävää puukuitupohjaista pakkausmateriaalia.
Marvaco on pakkauspainopinnan valmistukseen ja konsultointiin erikoistunut pakkausreproyritys.

Puukin tila on laitilalainen vuonna 1659 perustettu sipuli-ja vihannestila.

Lue lisää:

www.paptic.com

Linkedin

Instagram