Luonnollista ja turvallista viihtyvyyttä puupohjaisella akustiikkaratkaisulla

Nykyinen rakennuskulttuuri suosii suuria avoimia tiloja, joissa on paljon ääntä heijastavaa pintaa. Tällaisissa tiloissa äänen heijastuminen pinnoista heikentää puheen ymmärrettävyyttä ja saattaa pahimmissa tapauksissa nostaa melutason kuulovaurioita aiheuttavalle tasolle. Hyvällä akustoinnilla voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua meluisissa ympäristöissä huomattavasti.

Yleisesti käytössä olevat akustiikkatuotteet sisältävät usein lasikuituja, jotka saattavat aiheuttaa sisäilmaongelmia kuitujen päästessä huoneilmaan. Lumirin valmistamien tuotteiden raaka-aineet ovat peräisin puusta, ja sillä voidaan parantaa tällaisten tilojen akustiikkaa siististi ja huomaamattomasti. Tuotteet eivät sisällä haitallisia kuituja tai ilmaan haihtuvia yhdisteitä. Tuotteet voidaan myös värjätä asiakkaan haluamalla värillä, jolloin pintaa ei tarvitse enää maalata erikseen.

puupohjainen akustiikkaratkaisu

Kuinka se konkreettisesti toimii

Biokuiduista valmistettu pinnoite ruiskutetaan joko Lumirin kehittämällä reikäkipsilevylle tai mille tahansa kovalle pinnalle. Pinnoitteesta yli 85% ovat puuperäisiä komponentteja. Puukuidut ja selluloosapohjaiset liima-aineet mahdollistavat ruiskutettavalle tuotteelle huokoisen rakenteen. Ruiskutettu pinnoite annetaan kuivua noin kaksi päivää, minkä jälkeen pinta on valmis. Pinnoite voidaan värjätä ennen asennusta halutun väriseksi ja se voidaan tehdä antibakteeriseksi lisäämällä pieniä määriä myrkyttömiä lisäaineita seokseen. Pinnoitetta voidaan käyttää myös äänentoistojärjestelmien piilottamiseen tai akustoivan kattojäähdytysrakenteen osana.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Vallitsevien rakennustrendien myötä tuotteella on kasvavat markkinat sen tultua tutuksi arkkitehdeille ja rakennusurakoitsijoille. Tällä hetkellä ruiskutettavien akustiikkatuotteiden markkinat Suomessa ovat noin 10 miljoonan euron arvoiset. Tilojen akustointiin käytetään jatkuvasti suuria määriä lasikuitupohjaisia tuotteita, jotka saattavat haitallisten kuitujen lisäksi sisältää myös ilmaan haihtuvia myrkyllisiä yhdisteitä.

Lumirin biopohjaisella pinnoittella voidaan sisätilojen akustiikkaa parantaa turvallisesti ja huomaamattomasti. Antibakteerisella käsittelyllä voidaan mahdollisesti vähentää myös esimerkiksi MRSA:n tartuntariskiä sairaalatiloissa tai erilaisten sairauksien leviämistä muissa yleisissä tiloissa. Lumirin akustoivan jäähdytysjärjestelmän avulla voitaisiin myös vähentää erilaisiin tiloihin tarvittavien rakennusmateriaalien määrää huomattavasti.

Lisätiedot
Muita ratkaisuja

Raaka-ainetehokas tekstiilikuitu

Uunikelpoinen paperivuoka. Walki.

PET-muoviton uunikelpoinen vuoka

Muovia korvaava paperipussi

Valikko