Potilasturvallisuutta lisäävä lääkepakkaus

Lääkkeen turvallisen ja oikean käytön mahdollistava annosteluohje lääkepakkaukseen

Lääkkeiden jakeluun saattaa liittyä inhimillisiä virheitä tai annosteluohjeiden väärinymmärryksiä. Jotkut potilaat ovat saattaneet esimerkiksi ottaa kerran viikossa käytettäväksi tarkoitettua lääkettä päivittäin, josta on ollut vakavia seurauksia. Tämän vuoksi tiettyihin lääkkeisiin on määrätty liitettäväksi potilaskortti, jossa korostetaan oikeaa annostelua. 

Kuinka se konkreettisesti toimii

Lääkepakkaukseen kehitettiin nk. viides paneeli, joka on irrotettavissa ja säilyttää kotelon koskemattomuussuojan ehjänä. Ratkaisun avulla tuote pakataan normaalin tapaan pakkauslinjalla, eikä uusia lisäinvestointeja tarvittu. Osana kotelonrakennetta oleva potilaskortti irrotetaan apteekissa. Farmaseutti käy reseptin annosteluohjeen sisällön läpi asiakkaan kanssa potilaskortin avulla. Korttiin merkitään viikonpäivä, jolloin annosteltava lääke otetaan. Tämän ansiosta asiakas ei ole pelkän apteekissa tulostettavan reseptitarran annosteluohjeen varassa. Useammin annosteltavan lääkkeen kohdalla farmaseutti poistaa potilaskortin ja hävittää sen. Kyseinen informaatio ei koske kyseistä potilasta eikä lääkettä. Ratkaisua käytetään myös ylimääräisenä informaationa esim. raskaana oleville. Tässäkin tapauksessa kortin sisältämä tieto käydään läpi apteekissa asiakkaan kanssa. 

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) suositteli uusia varotoimia annosteluvirheiden vähentämiseksi, jotta esimerkiksi metotreksaattia sisältävistä valmisteista saatavat hyödyt pysyisivät lääkkeen käyttöön liittyviä riskejä suurempina. Tämän seurauksena tiettyihin tulehduksellisiin sairauksiin suun kautta otettaviin lääkkeisiin määrättiin liitettäväksi potilaskortti, jossa korostetaan lääkkeen oikeaa annostelua vain kerran viikossa. Näillä toimenpiteillä parannetaan potilasturvallisuutta ja minimoidaan annosteluvirheistä johtuvat mahdolliset hengenvaaraan johtaneet tapaukset. 

Muita tietoja

Jaakkoo-Taara Oy on laatukeskeinen pakkausteollisuuden toimittaja lääke- ja elintarviketeollisuudelle. Tuotteita ovat kotelot, ohjelehdet ja -vihot sekä etiketit. Yritykselle on myönnetty ISO 9001:2008 laatu- ja ISO 14001:2004 ympäristösertifikaatti. 

Lue lisää:

www.jt.fi

Linkedin