Koivutisleellä myrkytöntä kasvinsuojelua

Maapallon nopeasti kasvavalle väestölle on tuotettava tehokkaasti ruokaa. Tehotuotanto vaatii tehokasta kasvinsuojelua ja eläinten lääkintää. Kasvinsuojeluun käytetään useimmiten myrkyiksi luokiteltuja aineita. Joissakin maissa eläimille syötetään varmuuden vuoksi antibiootteja, jotka kulkeutuvat syödyn ruuan kautta ihmisistä jätevesien kautta vesistöihin ja maaperään. Osasta näistä bakteereista on tullut antibioottiresistenttejä.

Tiedostavat kuluttajat ovat alkaneet vaatia myrkyttömyyttä ruualtaan, pesuaineiltaan ja terveydenhoidoltaan. Koivutisle on kasvinsuojelun myrkytön innovaatio.

koivutisleellä myrkytöntä kasvinsuojelua

Kuinka se konkreettisesti toimii

Charcoal Finland valmistaa koivusta biohiiltä ja siitä edelleen pyrolyysitekniikalla koivutislettä.

Koivutisleellä voidaan suojella kasveja tuhoeläimiltä ja taudeilta, estää rikkakasvien leviämistä ja vähentää hajua aiheuttavia bakteereja esimerkiksi navetoissa.

Toisin kuin monet tällä hetkellä markkinoilla olevat rikkakasvien torjunta-aineet, koivutisle ei ole haitallista maaperän hyötyeliöille eikä useimmille vesieliöille.

Koivusta saatavan biohiilen käyttö lannoitteena vähentää tarvetta kemiallisille lannoitteille. Biohiili lisää happamalla maalla kasvua jopa 40 prosenttia. Se tasapainottaa maan kosteutta, ilmavoittaa maaperää, edistää maaperän mikrobitoimintaa ja hajottaa metaania ilmakehästä . Biohiiili on myös pitkävaikutteisuutensa vuoksi riittoisaa. Biohiilen vaikutus maaperän parannukseen kestää 500-6000 v.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Koivutisleestä on mahdollista tulla metsien uusi massatuote torjunta-ainemarkkinoille, mikäli byrokratia ja kalliit EU:n rekisteröinnit eivät käy liian suuriksi esteiksi markkinoijille.

Muita tietoja