Muovia korvaava pakkausmateriaali

Puupohjainen Paptic® korvaa muovia tuotepakkauksissa

Maailman muovijäteongelma ja yleinen lämpötilan nousu ohjaa yrityksiä etsimään uusiutuvia pakkausmateriaaleja fossiilipohjaisten tilalle. Monet globaalit brändit ovat muuttamassa käyttämänsä pakkausmateriaalit kierrätettäviksi, uudelleenkäytettäviksi tai muuten kestävän kehityksen mukaisiksi. Paptic® on puupohjainen ja kierrätettävä ratkaisu korvaamaan fossiilipohjaista muovia pakkauksissa.

Paptic® -materiaalista valmistettu makeispussi

Kuinka se konkreettisesti toimii

Paptic® -materiaali on kehitetty yhteensopivaksi koko pakkausarvoketjuun: pakkausten valmistaja voi hyödyntää nykyisiä laitteistojaan, brändinomistajat ja kauppaketjut voivat siirtyä uusiutuvaan materiaaliin ja samalla parantaa asiakaskokemusta, ja materiaali on käyttöikänsä lopussa kierrätettävissä yhdessä pakkauskartonkien kanssa.

Paptic® -materiaalin raaka-aineista suurin osa on uusiutuvaa, jonka lisäksi materiaali on kierrätettävä. Paptic® on kevyt, joustava ja kestävä materiaali, jonka käyttö pakkauksissa on aito ympäristöteko. Materiaali on miellyttävän tuntuinen kosketeltaessa.

Paptic® -materiaalin skaalautuvuus on erittäin hyvä ja sitä voidaan tuottaa paperikoneilla teollisessa mittakaavassa. Paptic® on varteenotettava vaihtoehto, kun tuotepakkauksiin etsitään fossiilipohjaisten pakkausmateriaalien korvaajaa.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Pakkaaminen lisääntyy kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti nopeasti kehittyvissä maissa, joissa keräys- ja kierrätysjärjestelmät ovat vasta kehittymässä. Paperi- ja kartonkikierrätys on globaalistikin laajassa käytössä ja se on tehokas tapa kierrättää materiaaleja, ja Paptic® -materiaalien vahvuus on niiden yhteensopivuus edellä mainittujen kierrätysjärjestelmien kanssa.

Vaihtoehtoja öljypohjaisille, vaikeasti kierrätettäville ja heikosti luonnossa hajoaville muoveille tarvitaan nopeasti. Ongelma on maailmanlaajuinen ja akuutti, uusien ratkaisuiden on oltava nopeasti käyttöönotettavia, sopia nykyisissä arvoketjuissa hyödynnettäviksi ja skaalattavissa merkittävään kokoluokkaan.

Paptic® -materiaalin markkina on globaali ja tuotetta valmistetaan jo teollisessa mittakaavassa. Se on puupohjainen ja kierrätettävä pakkausmateriaali, joka korvaa fossiilipohjaisia muoveja tuotepakkauksissa lisäten samalla brändin arvoa ympäristöasioiden edelläkävijänä.

Muita tietoja

Paptic Ltd on vuonna 2015 perustettu kasvuyritys, joka on kehittänyt uuden materiaalin, jolla korvataan muovia pakkauksissa. Tänä päivänä Papticissa työskentelee lähes 30 henkilöä ja Paptic® -materiaalia toimitetaan yli kolmeenkymmeneen maahan.

Katso lisää:

www.paptic.com

Twitter

LinkedIn

Instagram