Alavirtsatievaivoja ehkäisevä ja hoitava kuusiuute

Väestörakenteen muuttuessa tarve ikääntymiseen liittyvien sairauksien ja vaivojen hoitoon kasvaa. Alavirtsatievaivat ovat yleinen ikääntymiseen liittyvä vaiva. Montiseran kuusesta uuttaman hemiselluloosan on eläinkokeissa osoitettu auttavan lähes kaikkiin tunnettuihin alavirtsatievaivoihin. Kokeissa rakon paine parani, virtsaamistiheys väheni ja virtsasuihku parani.

kuusiuute alavirtsatievaivoihin

Kuinka se konkreettisesti toimii

Terveysvaikutukset löytyivät, kun kuusen runkopuusta uutettua ja saostettua tuotetta testattiin rotilla. Puista saatavilla sokereilla on tunnetusti terveysvaikutuksia. Näistä Xylitol on tunnetuin esimerkki. Uutetta valmistetaan UPM:n patentoimalla neste-neste-uutolla. Montisera on ostanut patentin UPM:ltä.

Hemiselluloosaa voidaan käyttää lääkkeenä, elintarvikkeena tai luonnontuotteena. Kuusen sahanpuru tarvitsee kuitenkin vielä uuselintarvikeluvan, sillä sitä ei ole vielä käytetty elintarvikkeena. Tulevaisuudessa sitä voitaisiin syödä esimerkiksi jugurtin seassa.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Tuotteelle on selkeä kysyntä ja taloudellinen potentiaali. 90 prosentilla yli 80-vuotiaista miehistä on eturauhasvaivoja.

Montisera on saanut terveysvaikutteiselle kuusiuutteelle kansainvälisen patentin. Uutteelle annettava patentti on kansainvälisestikin harvinainen. Yhtiö tähtää tällä hetkellä erityisesti USA:n ja Aasian markkinoille.

Muita tietoja

Kuusiuutteen tieteelliset kokeet toteutettiin turkulaisessa Pharmatest Service Oy:ssä yhteistyössä Åbo Akademin kanssa silloisen FIBICin (Metsäklusterin nyk. CLIC Innovation) FuBio 1-hankkeen yhteydessä. Tutkimusta rahoittivat Metsäklusteri ja Business Finland (ent. Tekes).

Lisätietoja Montinutra