Puukuitu korvaa styroksin pakkausmateriaalina

Puukuitupohjainen Tuoreboxi-konsepti on ympäristöystävällinen ja kierrätettävä ratkaisu pakkauksissa perinteisesti käytetyille stryroksisille ESP-laatikoille.

Puukuitu korvaa styroksin

Kuinka se konkreettisesti toimii

DS Smithin Tuoreboxi-konsepti on monipuolisesti hyödynnettävä ratkaisu pakkauksille. Se on tarkoitettu kylmien, kuumien, kosteiden ja rasvaisten ruoka-aineiden pakkaamiseen. Kierrätettävä kuitumateriaali korvaa elintarvikkeiden pakkaamisessa paljon käytetyn styroxin.

Konsepti huomioi asiakkaan tarpeet kuljetuskustannusten pienentämisestä vaivattomaan kierrättämiseen. Tuoreboxin pakkaukset kuljetetaan litteinä lavaoptimoituna laatikkoina. Lavoja ja rekkakuormia tarvitaan vähemmän, mikä voi vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 92 % ESP-laatikoiden kuljettamiseen verrattuna. Säästöt logistiikassa tuovat hyötyä konseptia käyttävälle yritykselle. Myös pakkausten koko ja ulkonäkö voidaan räätälöidä brändille sopiviksi.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Puukuidun hyödyt pakkausteollisuudessa ovat huomattavat. Muovin käyttöä vähennetään lainsäädännöllä ja myös kulutustottumukset muuttuvat. Silloin kierrätettäville ja ympäristöystävällisille pakkausvaihtoehdoille on selkeää kysyntää.

DS Smithin pakkaukset valmistetaan uusiutuvista ja kierrätettävistä materiaaleista ja Tuoreboxi sopii kaupan jo olemessa oleviin kierrätysjärjestelmiin. Tuotteet ovat kevyitä, kestäviä ja muokattavissa niitä käyttävän brändin mukaisesti. Ympäristökuormitus pienenee, kun kuljetuksia tarvitaan vähemmän ja kun muovisten pakkausten ja muovijätteen määrä pienenee.

Muita tietoja