Koivukuoresta kosmetiikan raaka-aineita

Metsäteollisuuden sivuvirrasta, koivukuoresta, valmistettavat kosmetiikan raaka-aineet

Kosmetiikkateollisuuden kasvu on nopeaa maailmanlaajuisesti ja yksi merkittävästi kasvava kohderyhmä tuotteille on ikääntyvä väestö länsimaissa. Kun välttämättömät kosmetiikkateollisuuden raaka-aineet korvataan metsäteollisuuden sivutuotteesta, koivukuoresta, saatavilla raaka-aineilla, voidaan elintarvikeperäisiä raaka-aineita ja maanviljelyskelpoisella maalla kasvatettuja kasveja hyödyntää enemmän elintarvikkeissa.

kosmetiikan raaka-aineet koivukuoresta

Kuinka se konkreettisesti toimii

Korvaamalla nykyiset raaka-aineet kuluttajatuotteissa: uusien raaka-aineiden käyttöotto valmistamalla uusia innovatiisia tuoteformulaatteja kuluttajille.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Tällä hetkellä energiakäytössä olevaa sivutuotetta voidaan jalostaa arvokkaammiksi tuotteiksi ja samasta alkuperäisestä puuraaka-aineesta saadaan parempi taloudellinen tuotto, josta hyötyvät lopulta
sekä metsänomistajat, metsäteollisuus ja kuluttajat. Kosmetiikkateollisuus kasvaa lähitulevaisuudessa kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla maailmanlaajuisesti ja raaka-aineita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot