Kierrätyskuidusta raaka-ainetta rakentamiseen

Verkkokauppa tuottaa raaka-ainetta kulutusta kestäviin rakennusmateriaaleihin

Verkkokauppa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti eikä hidastumista ole näköpiirissä. Kasvu lisää myös kuljetuspakkausten kysyntää. Kierrättämällä alati kasvavat pahvilaatikkovuoret saadaan erinomaista raaka-ainetta muun muassa kosteutta ja kulutusta kestäville rakennusmateriaaleille.

Materiaalitehokkuus on monen tuotantoyrityksen asialistalla. Kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja on kyettävä tuottamaan entistämä vähemmistä raaka-aineista.

Myös tiedostavat kuluttajat ovat kiinnostuneita tuotteiden materiaalitehokkuudesta, sillä se säästää luonnonvaroja ja vähentää tuotteiden ja palvelujen haitallisia vaikutuksia ympäristölle niiden elinkaaren aikana.

verkkokauppa tuottaa uutta raaka-ainetta

Kuinka se konkreettisesti toimii

Yhdistämällä kierrätetyistä pakkauksista saatava kierrätyskuitumassa ja sahauksessa syntyvästä purusta keitetty sellu saadaan raaka-ainetta Absorbex® Eco -laminaattipaperiin.

Laminaattipaperia käytetään korkeapainelaminaattien valmistuksessa. Paperi kyllästetään hartsilla, ja useita kyllästettyjä paperikerroksia puristetaan yhteen levyksi korkeassa paineessa, mikä tekee laminaatista kovaa ja kestävää. Hartsilla kyllästettyä laminaattipaperia voidaan käyttää myös puulevyjen pintakerroksena, joka suojaa puulevyä sään, kosteuden ja kulutuksen vaikutuksilta.

Laminaattipaperista jalostetut korkeapainelaminaatit ja pinnoitetut puulevyt säilyvät käyttökohteessaan jopa vuosikymmenien ajan sitoen samalla hiiltä koko käyttöikänsä ajan.

Kierrätyskuitua ja sahanpurusellua sisältävästä laminaattipaperista valmistettu laminaatti on tuotannon sivujakeet hyödyntävä ekologinen vaihtoehto rakentamisen erilaisiin käyttökohteisiin.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Pahvipakkauksien kuidut on järkevää käyttää uudelleen sen sijaan, että pakkaukset esimerkiksi poltettaisiin. Valmistamalla kierrätyskuidusta ja sahauksen sivutuotteesta syntyvästä sellusta laminaattipaperia kuituraaka-aineiden käyttöikä moninkertaistuu ja jätteen määrää saadaan vähennettyä.

Maailman väestön kasvaessa myös asuntojen tarve lisääntyy. Laminaattien käyttö rakentamisessa on kestävä ratkaisu, joka palvelee kuluttajaa jopa vuosikymmenien ajan. Lopputuote on helposti puhdistettava, kestävä ja luja ratkaisu myös julkisissa käyttökohteissa. Ekologinen rakennusmateriaali on myös tiedostavan kuluttajan valinta.

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n laminaattipaperien tuotantoketju alkaa sahatavaran valmistuksesta päätyen sahanpurun ja pahvipakkausten hyötykäytön kautta laminaattipaperien valmistukseen. Kotkamillsin asiakkaat jatkojalostavat laminaattipaperia korkeapainelaminaateiksi ja puulevyjen pinnoituskalvoiksi.

Laminaatista voidaan valmistaa esimerkiksi pöytätasoja, kaapinovia, laboratoriokalusteita, julkisten tilojen väliseiniä, leikkikenttäkalusteita tai ulkoverhouslaminaatteja. Ominaisuuksiensa vuoksi laminaatteja käytetään tyypillisesti kuljetusvälineissä sekä muissa erityistä kestävyyttä tai korkeaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.

www.kotkamills.com

Kuvat: Lappset Oy, Antti Kurola ja Kotkamills Oy