Kauran kuorelle uusi elämä pakkauksissa

Elintarviketuotannon sivuvirtana syntyy biomassoja, joita voitaisiin hyödyntää polton ja kompostoinnin sijaan arvokkaana raaka-aineena tuotteiden valmistuksessa.

HerääPahvi! -hankkeessa esitellään mm. kauran kuoren hyödyntämistä pakkausmateriaalien valmistuksessa. Esim. kauraleipää voitaisiin myydä pakkauksissa, jonka valmistuksessa on käytetty kaurankuorta, tai hyödyntää tomaatin tai kurkun varsia vihannesten pakkauksissa.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Kiertotalouden sanaton tarina toimii valmistamissamme pakkauksissa. Sivuvirtamateriaaleja hyödyntävät pakkaukset erottuvat erityisellä ulkonäöllään perinteisistä. Kuluttaja näkee omin silmin ja tässä tapauksessa jopa tuntee omin sormin kuorijakeen paperin pinnassa. Kuori, joka muuten menisi polttoon, saa monta elämää pakkauksessa.

Media-alan ja muotoilun osaajien kanssa olemme tehneet tarinoita tuotteen ympärille ja suunnitelleet erilaisia prototyyppejä, joilla herätämme Pahvit!

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Kaurankuorta hyödyntävillä tuotteilla on yhteiskunnallista merkitystä, kun se ohjaa kiertotaloutta edistävää kuluttajakäyttäytymistä laaja-alaisesti. Sivuvirran jalostaminen arvokkaammiksi lopputuotteiksi synnyttää lisäarvoa koko arvoketjulle.

Valmistimme pilot-paperikoneella (Tervakoski Oy) paperia, jossa osa havusellua korvattiin jauhetulla kaurankuorella sellaisenaan kuin se myllyltä (Fazer Mylly) tulee. Tuotetusta paperista valmistettiin tuotantomittakaavassa paperipusseja (Peltolan Pussi Oy) ja muita prototyyppejä pienemmässä mittakaavassa (DS Smith Packaging). Sivuvirtojen hyödyntämisellä on kaupallista potentiaalia ja ne nostavat brändin arvoa.

Muita tietoja

HerääPahvi! -hanke on Tampereen ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Design Forum Finlandin yhteishanke, joka yhdistää luovien alojen osaamista bio- ja kiertotalouteen ja niiden uusimpiin innovaatioihin. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanke päättyy joulukuussa 2020.

https://www.heraapahvi.com/

https://www.youtube.com/channel/UCy8nqzXbHfeOuhh4E6FItKg