Hiilinegatiivinen akustiikkapaneeli

Hiilinegatiivinen Lumir BioBoard akustiikkapaneeli

Suomen hallituksen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Päästöjen vähentäminen ei yksin riitä, vaan ilman hiilidioksidia on voitava sitoa tuotteisiin. Lumirin kehitteillä oleva BioBoard on maailman ensimmäinen hiilinegatiivinen akustiikkapaneeli. Biopohjainen tuote vähentää melutasoa parantaen ihmisten elämänlaatua ja samalla se pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Lumir BioBoard biopohjaiset akustiikkapaneelit valmistetaan Lumirin kehittämällä teollisesti skaalautuvalla prosessilla. Yli 80 % BioBoardissa käytetyistä raaka-aineista ovat kotimaisia, sertifioiduista metsistä hankittuja biokuituja. 4 cm paksuinen BioBoard paneeli sitoo käyttöikänsä ajan noin 5 kg hiilidioksidia neliötä kohden. BioBoard akustiikkapaneelia voidaan käyttää parantamaan akustiikkaa ja tilojen viihtyvyyttä esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, avotoimistoissa, monikäyttötiloissa ja hotelleissa. BioBoard on A-luokan akustinen tuote, palo- ja sisäilmaturvallinen, jonka pinta on visuaalisesti korkeatasoinen. BioBoard paneelit voidaan täysin kierrättää uusien paneeleiden valmistukseen. Lisäksi BioBoardin käyttö on helppoa arkkitehdeille ja akustikoille, koska sitä voidaan käyttää perinteisten akustiikkapaneelien tapaan. Akustiikkapaneelit voidaan myös asentaa jo olemassa oleviin alakaton järjestelmiin ilman muutostöitä.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Kestävien rakennusmateriaalien kasvava kysyntä tarjoaa Lumir BioBoardille suuret markkinat. Akustiikkamateriaalien kokonaismarkkinoiden on arvioitu kasvavan vuoteen 2025 mennessä noin 15 miljardin arvoisiksi. BioBoard tulee kilpailemaan samoilla markkinoilla perinteisten akustiikkamateriaalien, kuten lasivillan, kivivillan ja muovivaahtojen kanssa kilpailukykyisellä hinnalla. Suunnitteilla oleva BioBoard demotehdas työllistäisi Suomessa useita kymmeniä henkilöitä. Täysimittaisella BioBoard tehtaalla tulisi olemaan hyvin merkittävä vaikutus alueelliseen ja koko Suomen työllisyyteen. BioBoard tehdas tuottaisi korkean jalostusarvon tuotetta, joka on valmistettu suomalaisista puupohjaisista raaka-aineista globaaleille markkinoille. Tämä kehitys mahdollistaa Lumirin kaltaisten ja raaka-aineita valmistavien metsäteollisuuden yritysten merkittävän kasvun. BioBoard myös parantaa rakennuksen hiilijalanjälkeä sitomalla ilmakehän hiilidioksidia useiden kymmenien vuosien ajan.

Muita tietoja