Kotimainen biolääketieteen innovaatio

Nanoselluloosalla on erittäin hyvä solu- ja kudosyhteensopivuus sekä suuri vedenpidätyskyky. Näitä ominaisuuksia hyödynnetään UPM Biomedicalsin kehittämässä FidDex-haavasidoksessa. Lappeenrannassa valmistettavan FibDexin raaka-aineena on koivu, joka on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Potilaat tarvitsevat ihonsiirteitä muun muassa pahojen palovammojen, plastiikkakirurgisten leikkausten ja ihosyövän hoidossa. Terve iho höylätään irti esimerkiksi potilaan selästä ja siirretään hoitoa vaativaan kohtaan. Syntyneet ihon ottokohdat voivat olla erittäin kivuliaita ja niiden paraneminen hankalaa. Kun ihonottokohta peitetään FibDex-sidoksella, haava saa parantua rauhassa ja ylimääräisillä sidosvaihdoilla ei vaurioiteta uutta ihoa, ja häiritä paranemisprosessia. FibDex luo optimaaliset olosuhteet haavan paranemiselle, ja samalla säästetään kallisarvoista hoitajan aikaa, koska sidosta ei tarvitse vaihtaa hoidon aikana.

Kliinisessä tutkimuksessa FibDexin on osoitettu toimivan erinomaisesti. Verrattuna aiempaan käytäntöön, hoidon lopputuloksena oli huomattavasti parempi ihokudos. Tämä näkyy merkittävästi parempana ihon elastisuutena sekä muodostuneen arven laadussa. FibDex asetetaan haavalle vain kerran, ja sen jälkeen sidosta ei tarvitse vaihtaa hoidon aikana, se irtoaa itsestään haavan parannettua. Näin vältytään potilaalle epämiellyttäviltä sidoksen vaihdoilta, ja annetaan haavalle paranemisrauha. Paranemisprosessi on potilaalle entistä miellyttävämpi ja sairaalalle tehokkaampi.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Paremman hoitotuloksen lisäksi voidaan aikaansaada sairaalalle ja yhteiskunnalle kustannussäästöjä. Ylimääräisten sidosvaihdosten välttäminen säästää hoitoon tarvittavia resursseja, ja hoitajien aikaa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Nanosellu voi tarjota jatkossa myös alustan edistyneille solupohjaisille hoidoille, joita voitaisiin tulevaisuudessa käyttää kroonisten haavojen, kuten vaikkapa diabeteksen aiheuttamien jalkahaavojen hoidossa.

FibDex sai Euroopan Unionin myöntämän CE-merkin toukokuussa 2019. Viranomaishyväksyntä oli merkittävä virstanpylväs, joka mahdollisti haavasidoksen markkinoinnin ja myynnin EU:ssa. Rekisteröimisprosessi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastossa (FDA) on meneillään ja avaa aikanaan ovet Yhdysvaltain markkinoille.

FibDex-haavasidos nanosellusta on upea esimerkki suomalaisesta pitkän tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan tuotteesta, joka on maailmanluokassa uraauurtava.

Muita tietoja

UPM on kehittänyt FibDex-haavanhoitotuotteen yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden sekä yliopistollisen keskussairaalan palovammakeskuksen kirurgien ja hoitohenkilökunnan kanssa. FibDex on kolmas UPM:n kaupallistama, uusiutuvaan ja vastuulliseen puuraaka-aineeseen pohjautuva biolääketieteen tuote.

Lisätietoa: https://www.upmbiomedicals.com/products/clinical/fibdex/