Kalapakkaus, joka säästää luontoa ja kustannuksia

Nykyisin kalateollisuus pakkaa tuotteet yleensä EPS (extended polystyrene) -pakkauksiin eli kansankielellä styroksipakkauksiin. Uusiutuvasta puukuidusta valmistetut EcoFishBox -aaltopahvipakkaukset ovat näille ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Pakkauskonsepti sisältää 3, 5, 10 ja 20 kilon vuototiiviit, suoraan elintarvikekosketukseen soveltuvat kalojen kuljetuspakkaukset sekä monipuoliset pakkausautomaatioratkaisut.

Ekologinen kalalaatikko

Kuinka se konkreettisesti toimii

Jäämurskaan pakattava tuore kala vaatii pakkaukselta hyvää tiiviyttä, kosteudenkestävyyttä ja hygieenisyyttä. EcoFishBox -pakkauksen vedenkestävyys perustuu kartongin pintaan laminoituun PET -barrierkalvoon ja innovatiiviseen kulmarakenteeseen, joka lukitsee pakkauksen vuototiiviiksi. Pakkausta on kehitetty ja testattu yhdessä kalapakkaajien ja kaupan keskusliikkeiden kanssa. Laajamittaiseen tuotantokäyttöön pakkauskonsepti on otettu ensimmäisen asiakkaan toimesta marraskuussa 2016.

Kalan tuoreus, korkea laatu ja alkuperä kiinnostavat kuluttajaa. Aaltopahvinen EcoFishBox -pakkaus mahdollistaa asianmukaiset kalatuotteita koskevat pakkausmerkinnät. Aaltopahvipakkauksen erinomaiset painatusmahdollisuudet tuovat myös uusia ulottuvuuksia yritysten markkinointiin – kalapakkauksen omalla painatuksella voidaan erottautua kilpailijoista ja edistää brändin tunnettuutta.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettu aaltopahvi on 100 %:sti kierrätettävä materiaali, jolla on Suomessa ja monissa muissakin kehittyneissä maissa toimiva keräys- ja kierrätysjärjestelmä.
Kalateollisuudessa yleisesti käytetty EPS -pakkaus vaatii kuljetuksessa ja varastoinnissa 7-kertaisen tilan verrattuna pakkaustehtaalta kalapakkaajille litteänä aihiona toimitettavaan EcoFishBox – pakkaukseen. Kun rekkaliikenne vähenee, pienenevät liikenteen CO2-päästöt ja muut ympäristöhaitat samassa suhteessa. Kaupalle kuitupakkauksiin siirtyminen merkitsee helpotusta kalapakkausten kierrätykseen; litistettävä ja kierrätettävä aaltopahvipakkaus tuo merkittäviä säästöjä pakkausjätteen käsittely- ja kuljetuskustannuksiin sekä kierrätysmaksuihin.

EcoFishBox –pakkauskonseptin avulla voidaan vähentää ruokahävikkiä, joka on maailmanlaajuinen ja turha ongelma. Pakkauskonsepti auttaa myös lisäämään ruokaturvallisuutta, sillä painatusmahdollisuudet mahdollistavat pakkauksen informatiivisuuden merkittävän lisäämisen laajasti käytössä olevaan EPS-pakkaukseen verrattuna.

Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, mikä on ohjannut vähittäiskauppoja ja brändinomistajia ottamaan ympäristöystävällisyyden, luonnollisuuden ja aitouden paremmin huomioon tuotteissaan ja ratkaisuissaan. Erityisesti milleniaaleille brändi on kokonaisvaltainen käsite, ja siksi pakkauksiin ja koko arvoketjuun on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota – tämä ei koske pelkästään kuluttajapakkauksia, vaan myös kuljetuspakkauksia.

Muita tietoja

Stora Enso Packagingin EcoFishBox –kalapakkauskonsepti on palkittu pohjoismaisessa Scanstar 2016 ja maailmanlaajuisessa WorldStar 2017- pakkauskilpailussa.

EcoFishBox -pakkauskonsepti sai Uusi puu 2017 -kilpailussa jaetun kunniamaininnan ”Arjen sankarit”, joka myönnettiin kolmelle puupohjaiselle arjen kulutustuotteelle, jotka ovat jo nyt markkinoilla kuluttajien saatavilla, tehokkaasti kierrätettävissä ja korvaavat uusiutumattomia raaka-aineita.

StoraEnso