Biopohjainen pakkausratkaisu - ekologinen valinta tiedostavalle kuluttajalle

Kaupungistuminen ja tiedostavat kuluttajat luovat kysyntää resurssitehokkkaille pakkauksille. Pakkausten pitää olla  valmistettu kestävistä raaka-aineista ja ne pitää pystyä kierrättämään  tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti.

VTT:n biopohjainen pakkausratkaisu on ekologinen valinta tiedostavalle kuluttajalle. Selluloosapohjainen pakkausratkaisu on turvallinen, kierrätettävä ja uusiutuva – se voidaan valmistaa neitseellisen massan lisäksi esimerkiksi maatalouden sivuvirroista tai vaikkapa paperista, käytön jälkeen se voidaan käyttää uudelleen, prosessoida uudeksi tuotteeksi tai jalostaa  energiaksi.

biopohjainen pakkausratkaisu

Kuinka se konkreettisesti toimii

Biopohjainen pakkausratkaisu toimii kuin muovi ja tuntuu muovilta, mutta se on täysin biopohjainen, uusiutuva ja kierrätettävä – se on tehty luontoäidin omasta raaka-aineesta eli selluloosasta.

Pakkausratkaisua voi hyödyntää ruoan pakkaamisessa kuten esimerkiksi pähkinöiden, kahvinpapujen, juuston, karkkien tai patukoiden pakkauksessa. Filmirakenne koostuu kahdenlaisesta selluloosafilmistä: nanoselluloosafilmistä, mikä antaa pakkaukselle happi-, kaasu- ja rasvabarrierominaisuudet, sekä termoplastisesta selluloosafilmistä, mikä antaa pakkaukselle vesihöyry- ja kosteusbarrier-ominaisuudet. Pakkausratkaisu on myös printattava sekä kuumasaumautuva.

Pakkausratkaisu on suunniteltu resurssitehokkaaksi koko elämänkaareltaan aina soveltuvista raaka-aineista,
valmistukseen ja kierrätykseen asti. Pakkausratkaisun prosessointi on suunniteltu siten, että olemassa olevia laitteita pystytään hyödyntämään sen tuotannossa. VTT:n nanoselluloosateknologian ansioista käytetyn nanoselluloosafilmin valmistus on hyvin energiatehokasta verrattuna perinteiseen nanoselluloosan valmistukseen. Nanoselluloosafilmin saanto on hyvin korkea, keskimäärin nykymittakaavassa on saavutettu 90 % saanto. Filmien raaka-aineiksi soveltuu laaja-alaisesti selluloosapohjaiset raaka-aineet (ligniiniä enintään 10 %), näin ollen pakkauksen valmistuksessa pystytään hyödyntämään kattavasti lokaaleja resursseja, jolloin pakkausratkaisun logistiikka pystytään suunnittelemaan joustavasti mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Ratkaisu mahdollistaa täysin uusien lisäarvoisten selluloosamateriaalien kaupallistumisen ison mittakaavan pakkaustuotteissa. Ympäristöystävällinen pakkausratkaisu hillitsee ilmastonmuutosta sekä vähentää osaltaan ympäristön ja vesistöjen muovi- ja mikromuoviongelmaa, ja samalla estää merten ja maaperän saatumista mikromuovilla.

Muita tietoja

Ratkaisu on Ellen MacArthur Foundation Circular Materials Challenge 2018 –kilpailun yksi voittajista. VTT on vuoden 2018 ajan mukana kiihdytetyn kaupallistamisen ohjelmassa.
VTT arvioi, että tuote on kaupan hyllyillä 2 – 3 vuoden kuluttua.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy