Biokomposiitista valmistettu hiilihapotuslaite

Puupohjainen biokomposiitti korvaa fossiilista muovia

Mysoda hiilihapotuslaite on valmistettu lähes 100 % uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvasta, puupohjaisesta biokomposiitista. UPM Formi EcoAce -biokomposiitti on valmistettu puukuiduista sekä UPM BioVerno -naftan uusiutuvista (massataseeseen perustuen) biopolymeereistä.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuva biokomposiitti korvaa fossiilista muovia. Sitä voidaan käyttää ruiskuvalumenetelmällä valmistettuihin tuotteisiin, jotka muuten valmistettaisiin fossiilisesta polypropeenista.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Uusiutuvia raaka-aineita hyödyntämällä voidaan vähentää fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvien muovien käyttöä. Tämä laskee tuotteen hiilijalanjälkeä huomattavasti. Ympäristökuormitusta vähentää myös se, että biokomposiitin tuotannossa hyödynnetään muiden puu- ja sellutuotantoprosessien sivuvirtoja ja tähteitä. Puukuidut tulevat vastuullisesti hoidetuista, kolmannen osapuolen sertifioimista metsistä. Tämä biokomposiitti ei sotke myöskään ruokaketjua.

Muita tietoja

Suomalainen Mysoda Oy valmistaa ja markkinoi hiilihapotuslaitteita, niissä käytettävää elintarvikehiilidioksidia sekä juomatiivisteitä. Tuotteita myydään tuhansissa päivittäistavarakaupoissa eri Euroopan maissa.

Katso lisää:

Mysoda