Biohiilestä valmistettu kasvualusta viherrakentamiseen

Biohiili ehkäisee kuivuutta ja rehevöitymistä

Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, kuten sateita, kuivuutta ja kuumuutta. Viherrakentamisessa biohiili sitoo itseensä merkittävän määrän vettä ja ravinteita sekä tasoittaa tällä tavoin maaperän ominaisuuksia ja parantaa erityisesti kuivien kausien kasvua. Samalla se estää ravinteiden leviämisen muuhun ympäristöön kuten vesistöihin, joissa ne aiheuttaisivat rehevöitymistä. Biomassojen ohjautuessa biohiilen tuotantoon, hiilidioksidi- ja metaanipäästöt pienenevät useilla sektoreilla. Biohiilen tuotanto tukee vihreää siirtymää ja vientiteollisuutta.

Kuinka se konkreettisesti toimii

Biohiili tuotetaan korkeassa lämpötilassa, vähähappisessa pyrolyysissä eli kuivatislauksessa. Raaka-aineena käytetään kasviperäistä biomassaa, yleensä puuainesta. Biomassa voi olla hyvinkin erilaista: puuteollisuuden sivuvirtoja, olkea, purkupuuta, hamppua, ruokohelpeä, pajua, eläinperäistä lietettä maataloudesta, hevosen lantaa, yhdyskuntajätehuollon jätettä, puutarhajätettä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä. Biohiilelle on löydetty noin 55 eri käyttötarkoitusta. Biohiiltä voidaan käyttää monin eri tavoin esimerkiksi kasvualustana, veden puhdistamiseen, lämmön ja äänen eristeenä, hajun syöjänä tai katemateriaalina. Mielenkiintoisia käyttömahdollisuuksia rakennusalalla on myös asfaltissa tai betonissa lisäaineena. GRK:lla biohiiltä on käytetty kasvualustana rakennustemme viheralueilla.

Biohiili parantaa maan rakennetta, laskee happamuutta sekä pidättää vettä ja ravinteita kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Biohiili ehkäisee maan tiivistymistä ja palauttaa ja ylläpitää maan tuottokykyä. Biohiili tasapainottaa myös maaperän vesitasapainoa ja pitää kasvukykyä yllä kuivina ja märkinä kausina. Biohiili on hiilinegatiivinen tuote, joten tuotetta voi käyttää myös hiilijalanjäljen kumoamiseen. Esimerkiksi puuaines vapauttaa lahotessaan CO2-päästöjä, mutta pyrolyysikäsittelyn myötä tätä ei tapahdu.

Taloudelliset mahdollisuudet ja laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Biohiilituotanto on nuori teollisuudenala, koska ensimmäinen teollinen pyrolyysilaitos rakennettiin Sveitsiin vuonna 2009. Biohiilen tuotannon kasvu oli viime vuonna lähes 80 % Euroopassa. Euroopassa on noin 60 biohiililaitosta, jotka tuottavat vuodessa biohiiltä yhteensä noin 40 000 tonnia. Pohjoismaissa laitoksia on 4. Ilmastomuutos ja energiakriisi edellyttävät vihreää siirtymää. Biohiilituotannon kasvattaminen Suomessa tuo meille uutta, megatrendeihin vastaavaa liiketoimintaa. GRK:n suunnitelmissa biohiiltä tuotetaan vuonna 2025 vähintään 20 000 t eli 50 % Euroopan tämän hetken tuotannosta. Tällä biohiilellä voidaan sitoa hiilidioksidia noin 60 000 t eli 1-2 % Helsingin CO2-päästöistä voidaan kumota tuotetulla biohiilellä vuosittain. Samalla vältetään merkittävä määrä päästöjä, kun käyttämättömät biomateriaalit eivät mätäne luonnossa ja vapauta hajotessaan metaania ja hiilidioksidia ilmakehään.

Muita tietoja

Yhteistyössä GRK Suomi Oy ja Carbon Balance Finland Oy.

GRK on tehokkaan infrarakentamisen edelläkävijä. Infrarakenteiden elinkaari on kymmeniä ja jopa satoja vuosia, joten toiminnallamme on pitkäkestoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Positiiviset vaikutukset näkyvät laadukkaan ja turvallisen rakennustyön lisäksi valmiin infran toimivuudessa. Tällaisia ovat muun muassa rakennetut ja ylläpidetyt tie- ja rataverkostot sekä kunnallistekniset verkostot. Positiivisia vaikutuksia ovat myös toimialan käytäntöjen ja uusien kiertotalouden mukaisten ratkaisujen kehittäminen sekä työllistäminen ja veronmaksu. Vastaavasti negatiivisia vaikutuksia ovat raaka-aineiden ja materiaalien käyttö, energiankulutus sekä niiden synnyttämät kasvihuonekaasupäästöt ja jätteet. Toimialan edelläkävijänä pyrimme kasvattamaan myönteistä kädenjälkeä ja samalla minimoimaan negatiivisia vaikutuksia.

Carbon Balance Finland Oy on oululainen innovaatio- ja insinööritoimisto. Missiomme on mahdollistaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus. Päätuotteitamme ovat biomassapyrolyysin teknologiaratkaisut ja liiketoimintamme ydin perustuu biohiileen liittyvien arvoketjujen kehittämiseen mahdollisimman tehokkaiksi.

Lisätietoja: https://www.grk.fi/biohiili/