Ratkaisut

Megatrendit luovat kasvua puupohjaisten tuotteiden kysynnälle

Globaalit ilmiöt, kuten väestönkasvu ja ilmastonmuutos, muuttavat pysyvästi maailmaa. Monet näiden ilmiöiden, megatrendien, aiheuttamista muutoksista vaikuttavat ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja synnyttävät sekä ekologisia että kaupallisia haasteita – mutta myös mahdollisuuksia.

Megatrendi: Resurssiniukkuus
Resurssiniukkuus

Kuinka saamme käytettyä vähemmän resursseja ja tehtyä silti enemmän?

Megatrendi: Kaupungistuminen
Kaupungistuminen

Miten tuotteet saadaan kaupunkeihin ja käyttöön tehokkaasti ja kestävästi?

Megatrendi: Väestörakenteen muutokset
Väestörakenteen muutokset

Kuinka väestörakenteen muutokset otetaan huomioon tuotteita suunnitellessa?

Megatrendi: Digitalisoituminen
Digitalisoituminen

Kuinka digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään koko arvoketjussa?

Tiedostava kuluttaminen
Tiedostava kuluttaminen

Kuinka vastaamme kuluttajien muuttuviin tarpeisiin?

Puupohjaisilla tuotteilla on huikea kasvupotentiaali

Uusiutuva, karttuva ja kierrätettävä materiaali, puu, antaa mahdollisuuden vastata globaaleihin tarpeisiin. Puuhun perustuva biotalous tarjoaa ratkaisuja moniin globaalien ilmiöiden käynnistämiin muutoksiin.

Vuoteen 2030 mennessä

0 %

Ihmisistä maailman väestöstä asuu kaupungissa

0 %

Kulutamme 45 % enemmän energiaa

0 %

Syömme 50 % enemmän ruokaa