Fiberwood Uusi puun jäseneksi

Metsäteollisuuden sivuvirtoja eriste- ja pakkausmateriaaleiksi jalostava Fiberwood on tuorein Uusi puu -hankkeen jäsen. Yritys rakentaa parhaillaan koelaitosta Järvenpäähän. Fiberwoodin tavoitteena on olla ykkönen puupohjaisten rakennuseristeiden valmistajana maailmalla.
Täysin puupohjainen eristemateriaali

Fiberwood on kehittänyt teknologian ja tuotantoprosessin eristelevyjen valmistukseen. Mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista syntyy puupohjaisia ja muovittomia vaihtoehtoja kivi- ja lasivillapohjaisille eristeille. Ekologinen eristemateriaali on paloturvallista ja hengittävää eli sillä on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta. Materiaali on kierrätettävissä, ja jos rakennusten purkujäte viedään kaatopaikalle, muovittomat levyt biohajoavat ja muodostavat mikromuovitonta ja ravinnerikasta humusta. Eristemateriaalin lisäksi teknologialla voidaan valmistaa ympäristöystävällinen ja kestävä vaihtoehto pakkausstyroxille.

”Vaahtoteknologiaan perustuva tuotantoprosessimme on energiatehokas ja ympäristöystävällinen muun muassa pienen ja suljetun vedenkulutuksen vuoksi”, kertoo teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, tekniikan tohtori Karita Kinnunen-Raudaskoski. Hänellä on taustaa metsäteollisuudesta sekä tutkimusorganisaatioista KCL:stä ja VTT:ltä. Hän on myös yksi kuitupohjaisia materiaaleja valmistavan Papticin perustajista. ”Uusi puu -hanke on meille erinomainen tapa verkostoitua ja tehdä materiaaliamme tunnetuksi päättäjille, jotta lainsäätäjät tiedostaisivat metsäbiotalousalan edelläkävijäyritysten haasteet”, Kinnunen-Raudaskoski sanoo.

Hidasteena vanhentunut lainsäädäntö

Paloteknisesti puukuitueristeet luokitellaan palaviin lämmöneristeisiin ja siten nykyisen lainsäädäntö määrittelee niille sallitut käyttökohteet. Fiberwoodin eristeet, vaikka ovatkin paloturvallisia, eivät ole toistaiseksi sallittuja kerrostalorakentamisessa, joten liiketoiminta nojaa pientalojen ja julkisten rakennusten markkinaan.

”Rakennusteollisuus haluaa uudenlaisia tuotteita, jotka ratkovat ympäristöongelmia, mutta säädökset on tehty markkinoilla nykyisin oleville tuotteille. Säädökset tulevat muuttumaan sitä mukaa, kun uusia tuotteita tulee markkinoille”, Kinnunen-Raudaskoski uskoo.

Kolmen miljoonan rahoitus koelinjalle Järvenpäähän

Fiberwoodille on myönnetty kolmen miljoonan euron rahoitus fossiilivapaiden lämmöneristeiden ja pakkausmateriaalien kehittämiseen. Saadulla rahoituksella yritys rakentaa jatkuvatoimisen koelinjan, jonka tarkoitus on varmistaa tuotantomittakaavaisen linjan teknologiset ratkaisut, sillä valmiita koneita ja prosesseja ei ole saatavilla tuotteiden valmistamiseen. Rahoituskierrokseen osallistuivat Metsä Spring ja pääomasijoitusyhtiö Stephen Industries. Noin puolet kerätystä rahoituksesta on Business Finlandin lainarahoitusta. Seuraavaa rahoituskierrosta aletaan jo suunnittelemaan tämän vuoden lopulla. Tähtäimessä on kerätä varsinaisen tuotantolinjan rakentamiseen tarvittavat 20–25 miljoonaa euroa. Fiberwoodin tavoitteena on olla ykkönen puupohjaisten rakennuseristeiden valmistajana maailmalla.

Lisätietoja: https://www.fiberwood.fi/

Uusi puu

Uusi puu kertoo, mitä puupohjaisia ratkaisuja on jo nyt markkinoilla, millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on ja miltä alan tulevaisuus näyttää. Viemme viestiä puupohjaisesta biotaloudesta yhteiskunnallisille vaikuttajille ja poliittisille päätöksentekijöille. Hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, joka rahoittaa metsäelinkeinon elinvoimaisuutta vahvistavaa toimintaa.

Hankkeen toimijat

Aalto-yliopiston Bioinnovaatiokeskus – Fiberwood – Jaakkoo-Taara – Jospak – LUT-yliopisto – Metsä Group – Metsähallitus – Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK – MM Kotkamills – Puunjalostusinsinöörit – Paperiliitto – Paptic  – Suomen Metsäsäätiö – Tampereen ammattikorkeakoulu –  Teknologian tutkimuskeskus VTT – UPM – Walki – Woodio – Äänekosken Kehitys

Edellinen artikkeli
Jo tuhat äänestänyt suosikkiaan Uusi puu -kilpailun yleisöäänestyksessä – voittajat selvillä huhtikuun lopussa
Seuraava artikkeli
Biohiilestä valmistettu kasvualusta voitti Uusi puun innovaatiokilpailun