Äänekosken Kehitys Oy Uusi Puun jäseneksi

Äänekoski sijaitsee keskellä luonnon raaka-aineita, metsää ja vettä. Elinkeinotoiminta pohjautuu hyvin pitkälti metsäperäiseen biokiertotalouteen ja sen palveluverkostoon. Metsä Groupin biotuotetehtaan myötä Äänekoski on noussut kärkikahinoihin biokiertotalouden pääkaupungin statuksesta. Puun monipuolinen ja tehokas hyödyntäminen sekä eri toimialojen rajapinnoilla tapahtuva yritysten verkostoituminen tarjoaa mahdollisuuksia uusien tuotteiden valmistukseen ja palveluiden lisääntymiseen alueella.

– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä yritysten ja eri sidosryhmien kanssa uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamiseksi Äänekoskella. Koemme todella tärkeänä viestiä tulevaisuuteen vaikuttavista ja mahdollistavista asioista yrityksille, eri sidosryhmille ja päättäjille. Yksi erittäin oleellinen asia, jotta meidän Äänekosken slogan ”Tulevaisuus asuu täällä” toteutuu, on kertoa mihin kaikkeen puu pystyy. Uusi Puu -hankkeen jäsenyyden avulla me pystymme kertomaan ja näyttämään yhteistyöverkostolle, asukkaille ja vaikuttajille konkreettisemmin mitä kaikkia mahdollisuuksia on olemassa ja mitä meillä voi olla, kertoo Äänekosken kaupungin elinvoimajohtaja ja Äänekosken Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund.

Uusi puu on yli 20 suomalaisen organisaation yhteisö, jonka tavoitteena on lisätä päättäjien ja vaikuttajien ymmärrystä puupohjaisesta biotaloudesta.  Uusi puu kertoo konkreettisin esimerkein siitä, millaisia tuotteita ja ratkaisuja on jo nyt tarjolla ja millainen yhteiskunnallinen vaikutus niillä on. Uusi puu -hankkeen päärahoittaja on Suomen Metsäsäätiö, joka rahoittaa metsäelinkeinon elinvoimaisuutta vahvistavaa toimintaa. Uusi puun jäsenistö kattaa koko puukuitupohjaisen biotuoteteollisuuden metsänomistajista aina biotuotteita kehittäviin, valmistaviin ja markkinoiviin yrityksiin sekä alan yhteisöihin. Jäsenorganisaatioiden tehtävänä on nostaa laaja-alaisesti esille metsäbiotalousalan viestejä hankkeen viestinnän tukemiseksi.

– Uusi puu -hanke nostaa esille puupohjaisen biokiertotalouden hyötyjä niin kestävän kehityksen, talouden ja työllisyyden, kuin hyvinvoinnin näkökulmasta. Ilolla toivotamme tervetulleeksi Ääneskosken kaupungin kehitysyhtiön mukaan hankkeeseemme viemään viestiämme yritysten, sidosryhmien ja kuntalaisten pariin, toteaa Uusi puu -hankkeen projektipäällikkö Virpi Korhonen.

 

Edellinen artikkeli
Puunjalostusinsinöörit Uusi puun jäseneksi
Seuraava artikkeli
Kuntamarkkinat 2021: Puu lainaa hyvät ominaisuutensa monenlaisiin tuotteisiin