Uusi puu -hanke

  

Sari Hassi
puheenjohtaja
sari.hassi(a)tetrapak.com
 

​Eveliina Pokela
projektipäällikkö
eveliina.pokela(at)uusipuu.fi
puh. 044 5600006

Uusi puu -kilpailun tuomaristo

Uusi puu 2017 -kilpailun tuomaristona toimivat seuraavat asiantuntijat:


Metsäala: 
Liisa Mäkijärvi
toiminnanjohtaja, 
Suomen Metsäsäätiö

Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta:
Oras Tynkkynen 
vanhempi neuvonantaja,
Sitra

Pakkausteollisuus:
Ulla Uimonen 
muotoilija

Antti Rantakangas
kansanedustaja, keskusta
Sampo Terho
kansanedustaja, PS
Harri Jaskari
kansanedustaja, kokoomus
Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja, SDP

Johanna Karimäki
kansanedusta, vihreät

Silvia Modig​
kansanedustaja, vasemmisto
Mats Nylund
kansanedustaja, RKP

Uusi puu 2014 -kilpailun tuomaristona toimivat seuraavat asiantuntijat:

Kansainvälinen vaikuttaminen:
Riikka Pakarinen
YTM, KTM, europarlamentaarikko
2009-2014

 

Taloudellinen vaikuttavuus:  
Heikki Aro 
Biotalouden ohjelmapäällikkö,
Tekes

Biotalousstrategia:
Sixten Sunabacka 
Strateginen johtaja (Metsäalan strateginen ohjelma)
Työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävä kehitys:
Sauli Rouhinen
Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, 
Ympäristöministeriö

Tulevaisuus ja megatrendit: 
Maria Ritola
tutkija, ekonomisti; megatrendit ja nousevat liiketoimintamallit, 
Demos Helsinki
Metsäala: 
Liisa Mäkijärvi
toiminnanjohtaja, 
Suomen Metsäsäätiö

Yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttaminen:

Timo Heinonen
kansanedustaja, Kokoomus
Mikael Jungner
SDP

Pauli Kiuru
kansanedustaja, Kokoomus

Mats Nylund
kansanedustaja, RKP
 

Tuula Peltonen
SDP

Antti Rantakangas
kansanedustaja, keskusta

Sampo Terho
kansanedustaja, PS

Hankkeen järjestäjätahot

Uusi puu-hankkeessa on jo mukana laaja joukko alan edustajia metsänomistajista eri organisaatioihin, pieniin ja suuriin yrityksiin, oppilaitoksiin, työntekijöihin sekä puupohjaisten tuotteiden käyttäjiin. 

CLIC Innovation

DS Smith 

Huhtamäki Oyj

Jaakkoo-Taara Oy

Kotkamills Oy

Mercamer Oy

Metsä Board

Metsä Tissue

Metsähallitus

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Montisera Ltd

Paperiliitto r.y.

Powerflute Oyj

Pyroll Oy

Oy SCA Hygiene Products Ab

Stora Enso

Suomen Aaltopahviyhdistys ry

Suomen Kuitukierrätys Oy

Suomen Metsäsäätiö

Tampereen ammattikorkeakoulu/Biotuote ja -prosessitekniikan koulutusohjelma

Tetra Pak Oy 

VTT

Hankkeen johtoryhmä

Anne Aaltonen
anne.aaltonen(at)pyroll.com

Sari Hassi
puheenjohtaja

sari.hassi(at)tetrapak.com

Eija Jokela
eija.jokela(at)aaltopahvi.fi

Hanna Kalliomäki
hanna.kalliomaki(a)metsagroup.com

Johanna Lahti
johanna.lahti(at)tut.fi

Marjaana Luttinen
marjaana.luttinen(at)storaenso.comLiisa Mäkijärvi
liisa.makijarvi(at)metsasaatio.fi

Jari Leppä: Fossiilitaloudesta biotalouteen

Biotalous on uusi talouden megatrendi. Uuteen aikakauteen siirtymistä vauhditetaan kansallisella energia- ja ilmastostrategialla, jossa asiaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eri sektoreilla päästöjen vähentämisen, energiapolitiikan sekä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Ilmaston lämpeneminen on suurin haaste ihmiskunnalle, siksi hallitus on tarttunut napakasti toimeen. Suomi … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Kuluttajatrendien muutokset vetävät pakkausteollisuuden kasvua

Kun aaltopahvin teollinen tuotanto Suomessa käynnistyi 106 vuotta sitten, tuskin arvattiin, miten pitkäikäinen tuote tuolloin kehitettiin. Kiinnostus puupohjaisen, uusiutuvan ja kierrättävän aaltopahvin mahdollisuuksiin pakkausmateriaalina kasvaa uusien kuluttajatrendien myötä. Kaupungistuminen, verkkokaupan ja ekologisten arvojen sekä vähittäiskaupan siirtyminen arvoa kasvattaviin pakkausratkaisuihin kasvattavat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Harri Jaskari: Bio ja maailman pelastus

Muutama päivä sitten eräässä keskustelutilaisuudessa merkittävä suomalainen elinkeinoelämän vaikuttaja sanoi ainakin minua havahduttavan tosiasian: Tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja jos ilmastotalkoissa saavutetaan tavoitteet, fossiilisten osuus putoaa 70 prosenttiin vuonna 2030. Samalla aikajaksolla on arvioitu, että … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Maailma tukehtuu muovisaasteeseen, jos emme toimi heti!

Fossiilisesta öljystä eroon pääseminen on ihmiskunnan tulevaisuuskysymys, jotta ilmasto ei lämpene yli kahden asteen. Öljypohjaisten materiaalien, erityisesti muovin, korvaaminen puupohjaisilla biomateriaaleilla pienentää kulutuksen hiilijalanjälkeä. Muovien ympäristöhaitat ovat myös mittavia ja siksi parhaimmat biopohjaiset tuotteet ovat myös kompostoituvia ja biohajoavia. Vihreällä … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Jätä kommentti

Suunnittelija Ulla Uimonen bioalan yrityksille: Tehkää isosti maailman markkinoille

Suunnittelija Ulla Uimosen mielestä uusilla puupohjaisilla tuotteilla tulee tavoitella globaalia markkinaa, jossa on meneillään monta uusiutuvien materiaalien ja tuotteiden kysynnän kasvua tukevaa trendiä. – Verkkokaupan kasvu, On the Go-elämäntavan laajeneminen ja kaupungistuminen muuttavat nopeasti vähittäiskauppaa ja kuluttajien käyttäytymistä. Kertakäyttötuotteiden ja … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Biotalousyritysten T&K rahoitus turvattava

Puupohjaisessa biotaloudessa on Suomen tärkein tulevaisuuden potentiaali. Tähänastisella tutkimus-ja kehitystyöllä on saatu aikaan useita puupohjaisia uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita ja ratkaisuja, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita. Paljon vesivaroja ja maatalousmaata tuhlaavaa puuvillatuotantoa voidaan korvata tulevaisuudessa puupohjaisella uusiutuvalla tekstiilikuidulla, jolla on … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Jätä kommentti

Kestävä kehitys on tärkeä tulevaisuusteema

Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys maailmasta. Tavoitteena on turvata tuleville sukupolville yhtä … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Yleinen | Jätä kommentti

Oras Tynkkynen: Valtio ja kunnat biotuotteiden hankintojen vetureiksi

Ilmastopolitiikkaan erikoistunut Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen näkee Suomen metsäpohjaisessa biotaloudessa suuria mahdollisuuksia. – Alalle on satsattu fiksusti ja nyt on huolehdittava erityisesti biotalouden koulutuksen ja kehitysresurssien riittävyydestä, jotta hyvät ideat ja tutkimusaihiot saadaan käytännön tuotteiksi. – Tutkimuslaitokset ja biotalouden … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Sivuvirta arvokäyttöön: ligniinistä ympäristöystävällisempiä tuotteita

Puukuitujen sidosaine ligniini on paperiteollisuuden ja biojalostamoiden merkittävä sivuvirta, jolle etsitään polttoa arvokkaampia käyttökohteita. VTT:ssä kehitetään parhaillaan teknologiaa, joka mahdollistaa ympäristöystävällisen liiman valmistuksen sekä hapetusmenetelmää, jolla ligniinistä voidaan tuottaa notkistinapuaine betonin valmistukseen korvaamaan nykyisiä öljypohjaisia tuotteita. Nämä puun ligniiniin pohjautuvat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Puupohjaiset bioyhdisteet mahdollistavat luonnollisten lääkeaineiden tuotannon

Metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat terveyttä edistävät tuotteet ovat tulossa tutkimus- ja kehitystyön tuloksena markkinoille. Esimerkiksi puun uuteaineet ja hemiselluloosa ovat kasvavassa määrin lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden käytössä ja tuotteissa. Yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on kehitetty puupohjaisia, korkean jalostusasteen tuotteita markkinoille. … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti
UPM-Kymmene Oyj hakee metsäympäristöpäällikköä Tampereelle #metsä #ympäristö #hankinta #logistiikka #työpaikat #rekry
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä uskoo vahvasti puupohjaisen biotalouden tulevaisuuteen: "Suunta on selvä, eroon fossiilitaloudesta ja kohti puupohjaista #biotalous'tta ja sen teknologian edistämistä"