Uusi puu, kaikille avoin hanke

Puuta hyödynnetään raaka-aineena hyvin erilaisissa tuotteissa elintarvikepakkauksista terveyttä edistäviin yhdisteisiin. Osan puupohjaisista tuotteista olemme tunteneet jo vuosikymmeniä, osa on vasta päässyt tutkimuspöydältä maailmalle. Uusi puu on koko metsäalan läpäisevä hanke, joka nostaa esiin tällaisia jo olemassa olevia esimerkkejä tuotteista, joihin on käytetty puuta.

Uusi puu on kaikille alan toimijoille avoin hanke, joka kattaa nykyisellään metsäalan metsänomistajista eri organisaatioihin, pieniin ja suuriin puuta jalostaviin yrityksiin, oppilaitoksiin, työntekijöihin sekä puupohjaisten tuotteiden käyttäjiin. Yhteistä kaikille mukana oleville toimijoille on vahva halu kehittää, markkinoida ja hyödyntää puupohjaista biotuoteosaamista. Tällä hetkellä mukana olevien organisaatioiden tiedot löydät täältä.

Uusi puu kerää jatkuvasti olemassaolevia käytännön esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista. Esimerkkejä kerätään tälle verkkosivulle, niitä esitellään tilaisuuksissa ja tuotenäyttelyissä eri puolilla Suomea ja niistä kerrotaan päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Ole yhteydessä!

Puupohjaisilla tuotteilla on huikea kasvupotentiaali

Monet globaalit ilmiöt - megatrendit - ohjaavat ihmisten tarpeita ja käyttäytymistä uudella tavalla. Uusiutuva, karttuva ja kierrätettävä materiaali, puu, antaa mahdollisuuden vastata näihin uusiin tarpeisiin.

Suomen metsissä kasvaa puuta vuosittain huomattavasti enemmän kuin sitä tällä hetkellä hyödynnetään. Metsäalalla on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen puu raaka-aineen hyödyntämisestä ja puupohjaiset biotuotteet ovat yksi tärkeimpiä teollisuudenaloja Suomen kansantaloudessa. Jo nyt Suomessa tuotetaan yli kolme miljoonaa tonnia puukuituun perustuvaa pakkausmateriaalia. Pelkästään Euroopassa pakkausmateriaalien vuosittainen kysyntä on 35 miljoonaa tonnia ja maailmanlaajuisesti jopa 110 miljoonaa tonnia.

Kansainväliset arvoketjut, joissa raaka-aineista jalostetaan tuotteita, tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia suomalaiselle biotuoteteollisuudelle. Puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista: esimerkiksi puukuidusta valmistettuja pakkauksia voidaan käyttää muovista valmistettujen tuotteiden rinnalla tai niiden sijasta. 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa biotalouden kokonaisarvo 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotalouteen perustuvaa työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Puuhun perustuvan teollisuuden osuus tästä voi olla puolet. Puupohjaisessa biotaloudessa keräämme samaan aikaan sekä vuosikymmeniä tehdyn kehitystyön hedelmiä että kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita - näistä molemmista voit lukea Uusi puun sivuilta.

Anneli Jäätteenmäki: Monenlaista hyvää metsästä

  Metsä on olennainen osa suomalaista sielunmaisemaa. Metsässä on rauhaa, virkistystä ja ainutlaatuisia elämänmuotoja. Metsä tarjoaa myös aineellista hyvinvointia. Hoitamalla omaisuuttamme luomme vaurautta tinkimättä puhtaasta ympäristöstä. Suomen metsien kasvu ylittää reilusti vuotuisen hakkuumäärän. Hyödynnämme metsää kestävästi. Aktiivinen metsänhoito on ennen kaikkea … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Heidi Hautala: Vastakkainasettelusta kohti uusia ja kestäviä innovaatioita

On Suomelle suuri etu, ettemme ole vuosisatojen saatossa hakanneet metsiämme maan tasalle, kuten suurimmassa osassa muuta Eurooppaa on tapahtunut. Metsä on Suomelle voimavara, ja olemme siitä suomalaisina myös hyvin tietoisia. Metsät ovat myös kiistämättömässä avainasemassa ajatellen pyrkimystä rajoittaa maailmanlaajuinen ilmaston … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Puukuitu tulee tekstiili- ja vaateteollisuuteen

Nopeasti kasvavan tekstiiliteollisuuden raaka-aineen tarpeen ja tekstiilijätteen määrän kasvun seurauksena puukuidusta on tulossa vaihtoehto puuvillalle tekstiili- ja vaateteollisuuden raaka-aineena. Aalto – ja Helsingin yliopistoissa on kehitetty selluloosamuuntokuitua IONCELL-F -teknologian avulla, missä ei käytetä haitallisia kemikaaleja, ja joka on ympäristöystävällinen vaihtoehto … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät | Jätä kommentti

Euroopan parlamentista vahvaa tukea puupohjaisten tuotteiden kehittämiseen

Uusi puu yhteisö järjesti Euroopan parlamentissa syyskuun 5-8 päivinä puupohjaisia tuotteita ja innovaatioita esittelevän ”Mihin puu pystyy” näyttelyn. Hankkeen projektipäällikön ja näyttelyn kuraattori Eveliina Pokelan mukaan Metsäsäätiön ja mukana olevien yritysten yhteistyössä rahoittama näyttely oli suuri menestys. -Näyttelyvieraat olivat yllättyneitä … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Jyrki Katainen: Lähivuosina tiikerinloikka fossiilitaloudesta biotalouteen

– Nämä tuotteet, ratkaisut ja innovaatiot toivottavasti saavat ihmiset ajattelemaan metsien käyttöä uusiutuvuuden näkökulmasta ja osoittamaan, että meidän metsien käyttö on kestävää eikä tuhoavaa, sanoo Katainen. Katainen arvioi kiertotalouden olevan markkinatalouden seuraava iso globaali megatrendi, minkä vahvistuminen Euroopassa ja maailmanlaajuisesti … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Henna Virkkunen videolla: Puusta kestävää tulevaisuutta

MEP Henna Virkkunen (EPP): ”Meillä ovat suuret, käytännössä rajattomat markkinat edessämme kestäville puuhun perustuville ratkaisuille. Puupohjaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vauhdittaa Suomea takaisin innovoinnin kärkisijoille maailmassa”.

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Henna Virkkunen: Puulla ja päällä tulevaisuuteen

Kun puhutaan metsistä, meillä suomalaisilla on iso vastuu. Tämä siksi, että Suomi on Euroopan metsäisin maa, yli 75 prosenttia pinta-alastamme on metsää. Suomessa metsillä on kansantaloudessa myös paljon suurempi rooli kuin yhdessäkään muussa maassa, ja juuri tästä syystä metsiämme on … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Materiaalin merkitys pakkaamisessa kasvaa

Pakkausteollisuuden näkemykset alan kehityksestä ovat varsin yhdensuuntaiset. Ala on kokonaisuudessaan vahvassa kasvussa ja pakkausmateriaalien merkitys tulee kasvamaan kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa kohti kestävämpää elämäntapaa ja kulutustottumuksia. – Olemme tutkineet Pohjoismaissa kuluttajien käyttäytymistä ja tunnistaneet sieltä useita samansuuntaisia trendejä, jotka vahvistavat käsitystämme … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Kiina uskoo suomalaiseen selluun

Puupohjaisten uusiutuvien lopputuotteiden valmistus kasvaa kohisten maailman suurimman sellunkäyttäjän Kiinan markkinoilla. Yli 20 miljoonaa tonnia sellua vuodessa käyttävä ja maailman suurin sellunostaja Kiina investoi sellutehtaisiin rajojensa ulkopuolella turvatakseen uusiutuvan raaka-aineen saannin myös tulevaisuudessa. Kiina on jättiläinen myös puukuidun jatkojalostajana. Esimerkiksi … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Anne Kalmari: Puun ja digitalisaation naimakaupat!

Tulevaisuudessa istun mäntymekossani komposiittiterassilla, syön kantarellikeittoa ja juon mustikkamehua puupohjaisista kierrätettävistä kertakäyttöastioista. Mietin, miten helppo olikaan kaunistaa talon seinään puinen taideteos, josta tulee joka kerta hyvä mieli. Puumuotoilun siirtäminen nykypäivään, kilpailukykyiseksi suuren mittaluokan vaihtoehdoksi, vaatii digitalisaatiota. Tästä hyvä esimerkki on … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti
Anneli Jäätteenmäki seisoo kestävän puunkäytön takana: "Luonnonvarojen kestävä ja vastuullinen käyttö on ainoa tie eteenpäin. Nyt olemme pisteessä, jossa energiapiheimmät ja resursseja tehokkaimmin käyttävät teknologiat korjaavat potin. Siinä junassa me olemme ja tulemme jatkossakin olemaan mukana". Lue Annelin blogikirjoitus ja videohaastattelu aiheesta:
Uusi puu hakee projektipäällikköä, lue lisää: http://www.uusipuu.fi/uutiset/uutiset/uusi-puu-hanke-hakee-projektipaallikkoa #rekry #duuni