Uusi puu, kaikille avoin hanke

Puuta hyödynnetään raaka-aineena hyvin erilaisissa tuotteissa elintarvikepakkauksista terveyttä edistäviin yhdisteisiin. Osan puupohjaisista tuotteista olemme tunteneet jo vuosikymmeniä, osa on vasta päässyt tutkimuspöydältä maailmalle. Uusi puu on koko metsäalan läpäisevä hanke, joka nostaa esiin tällaisia jo olemassa olevia esimerkkejä tuotteista, joihin on käytetty puuta.

Uusi puu on kaikille alan toimijoille avoin hanke, joka kattaa nykyisellään metsäalan metsänomistajista eri organisaatioihin, pieniin ja suuriin puuta jalostaviin yrityksiin, oppilaitoksiin, työntekijöihin sekä puupohjaisten tuotteiden käyttäjiin. Yhteistä kaikille mukana oleville toimijoille on vahva halu kehittää, markkinoida ja hyödyntää puupohjaista biotuoteosaamista. Tällä hetkellä mukana olevien organisaatioiden tiedot löydät täältä.

Uusi puu kerää jatkuvasti olemassaolevia käytännön esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista. Esimerkkejä kerätään tälle verkkosivulle, niitä esitellään tilaisuuksissa ja tuotenäyttelyissä eri puolilla Suomea ja niistä kerrotaan päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Ole yhteydessä!

Puupohjaisilla tuotteilla on huikea kasvupotentiaali

Monet globaalit ilmiöt - megatrendit - ohjaavat ihmisten tarpeita ja käyttäytymistä uudella tavalla. Uusiutuva, karttuva ja kierrätettävä materiaali, puu, antaa mahdollisuuden vastata näihin uusiin tarpeisiin.

Suomen metsissä kasvaa puuta vuosittain huomattavasti enemmän kuin sitä tällä hetkellä hyödynnetään. Metsäalalla on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen puu raaka-aineen hyödyntämisestä ja puupohjaiset biotuotteet ovat yksi tärkeimpiä teollisuudenaloja Suomen kansantaloudessa. Jo nyt Suomessa tuotetaan yli kolme miljoonaa tonnia puukuituun perustuvaa pakkausmateriaalia. Pelkästään Euroopassa pakkausmateriaalien vuosittainen kysyntä on 35 miljoonaa tonnia ja maailmanlaajuisesti jopa 110 miljoonaa tonnia.

Kansainväliset arvoketjut, joissa raaka-aineista jalostetaan tuotteita, tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia suomalaiselle biotuoteteollisuudelle. Puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista: esimerkiksi puukuidusta valmistettuja pakkauksia voidaan käyttää muovista valmistettujen tuotteiden rinnalla tai niiden sijasta. 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa biotalouden kokonaisarvo 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotalouteen perustuvaa työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Puuhun perustuvan teollisuuden osuus tästä voi olla puolet. Puupohjaisessa biotaloudessa keräämme samaan aikaan sekä vuosikymmeniä tehdyn kehitystyön hedelmiä että kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita - näistä molemmista voit lukea Uusi puun sivuilta.

Materiaalin merkitys pakkaamisessa kasvaa

Pakkausteollisuuden näkemykset alan kehityksestä ovat varsin yhdensuuntaiset. Ala on kokonaisuudessaan vahvassa kasvussa ja pakkausmateriaalien merkitys tulee kasvamaan kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa kohti kestävämpää elämäntapaa ja kulutustottumuksia. – Olemme tutkineet Pohjoismaissa kuluttajien käyttäytymistä ja tunnistaneet sieltä useita samansuuntaisia trendejä, jotka vahvistavat käsitystämme … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Kiina uskoo suomalaiseen selluun

Puupohjaisten uusiutuvien lopputuotteiden valmistus kasvaa kohisten maailman suurimman sellunkäyttäjän Kiinan markkinoilla. Yli 20 miljoonaa tonnia sellua vuodessa käyttävä ja maailman suurin sellunostaja Kiina investoi sellutehtaisiin rajojensa ulkopuolella turvatakseen uusiutuvan raaka-aineen saannin myös tulevaisuudessa. Kiina on jättiläinen myös puukuidun jatkojalostajana. Esimerkiksi … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Anne Kalmari: Puun ja digitalisaation naimakaupat!

Tulevaisuudessa istun mäntymekossani komposiittiterassilla, syön kantarellikeittoa ja juon mustikkamehua puupohjaisista kierrätettävistä kertakäyttöastioista. Mietin, miten helppo olikaan kaunistaa talon seinään puinen taideteos, josta tulee joka kerta hyvä mieli. Puumuotoilun siirtäminen nykypäivään, kilpailukykyiseksi suuren mittaluokan vaihtoehdoksi, vaatii digitalisaatiota. Tästä hyvä esimerkki on … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Hanna Sarkkinen: Puu voi pelastaa maailman

Puutuotteet ovat hyvä ilmastolle ja ympäristölle, sillä ne voivat sitoa hiiltä ja niillä voidaan korvata öljypohjaisia ja luontoa likaavia materiaaleja. Kehittyneet puutuotteet ovat hyväksi myös Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Meidän kannattaa käyttää meidän arvokasta puuraaka-ainetta ensisijaisesti korkeaa lisäarvoa tuottaviin tarkoituksiin. … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Reijo Hongisto: Paitoja puusta

Nappulat kaakkoon, kuulosuojaimet korville ja nykäisy käynnistinnarusta. Raivuri pärähtää käyntiin ja terän vauhti kiihtyy. Saha lonkalle, kypärän silmikko alas ja eikun menoksi. Edessä on muutama hehtaari raivattavaa. Moottori ärisee kainalossa ja terä leikkaa leppää, pajua ja koivunrisuja. Jätän nuoret kuuset … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Jari Myllykoski: Ilmastonmuutos kuriin ja leipää pöytään cleantechilla

Jari Myllykoski korostaa videohaastattelussaan metsänhoidon merkitystä biotalouden perustana. Suomi elää puusta on vanha viisaus. Perinteisesti tämä on tarkoittanut etenkin paperiteollisuutta. Tulevaisuudessa elämme yhä puusta, mutta sellun, paperin ja kartongin oheen meillä on mahdollisuus saada suuri kirjo innovatiivisia tuotteita. Mitä kaikkea … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Sari Essayah: Metsäpohjaisessa biotaloudessa potentiaali käyttöön

Metsäpohjaisen biotalouden mahdollisuudet ovat innostavat. Metsämme kasvavat runsaasti raaka-ainetta, jonka hyödyntämisen potentiaali on valtava. Uudet puupohjaiset, öljypohjaisia tuotteita korvaavat innovaatiot esimerkiksi pakkauksissa muovien ja styroksien korvaajana, puuvillakuitujen korvaajana tekstiileissä, rakentamisessa tai polttoaineissa ovat koko Suomen teollisuudelle, viennille ja työllisyydelle valtavia … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Jari Leppä: Fossiilitaloudesta biotalouteen

Biotalous on uusi talouden megatrendi. Uuteen aikakauteen siirtymistä vauhditetaan kansallisella energia- ja ilmastostrategialla, jossa asiaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eri sektoreilla päästöjen vähentämisen, energiapolitiikan sekä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Ilmaston lämpeneminen on suurin haaste ihmiskunnalle, siksi hallitus on tarttunut napakasti toimeen. Suomi … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Kuluttajatrendien muutokset vetävät pakkausteollisuuden kasvua

Kun aaltopahvin teollinen tuotanto Suomessa käynnistyi 106 vuotta sitten, tuskin arvattiin, miten pitkäikäinen tuote tuolloin kehitettiin. Kiinnostus puupohjaisen, uusiutuvan ja kierrättävän aaltopahvin mahdollisuuksiin pakkausmateriaalina kasvaa uusien kuluttajatrendien myötä. Kaupungistuminen, verkkokaupan ja ekologisten arvojen sekä vähittäiskaupan siirtyminen arvoa kasvattaviin pakkausratkaisuihin kasvattavat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Harri Jaskari: Bio ja maailman pelastus

Muutama päivä sitten eräässä keskustelutilaisuudessa merkittävä suomalainen elinkeinoelämän vaikuttaja sanoi ainakin minua havahduttavan tosiasian: Tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja jos ilmastotalkoissa saavutetaan tavoitteet, fossiilisten osuus putoaa 70 prosenttiin vuonna 2030. Samalla aikajaksolla on arvioitu, että … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti
Älyä paperilla
"Suomalainen havusellu on ainutlaatuista. Haluamme olla mukana sen tuotannon varmistamisessa", perustelee kiinalaisyhtiö Camcen varapääjohtaja Yuhang Wang yhtiön kiinnostusta investoida Suomeen.