Uusi puu, kaikille avoin hanke

Puuta hyödynnetään raaka-aineena hyvin erilaisissa tuotteissa elintarvikepakkauksista terveyttä edistäviin yhdisteisiin. Osan puupohjaisista tuotteista olemme tunteneet jo vuosikymmeniä, osa on vasta päässyt tutkimuspöydältä maailmalle. Uusi puu on koko metsäalan läpäisevä hanke, joka nostaa esiin tällaisia jo olemassa olevia esimerkkejä tuotteista, joihin on käytetty puuta.

Uusi puu on kaikille alan toimijoille avoin hanke, joka kattaa nykyisellään metsäalan metsänomistajista eri organisaatioihin, pieniin ja suuriin puuta jalostaviin yrityksiin, oppilaitoksiin, työntekijöihin sekä puupohjaisten tuotteiden käyttäjiin. Yhteistä kaikille mukana oleville toimijoille on vahva halu kehittää, markkinoida ja hyödyntää puupohjaista biotuoteosaamista. Tällä hetkellä mukana olevien organisaatioiden tiedot löydät täältä.

Uusi puu kerää jatkuvasti olemassaolevia käytännön esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista. Esimerkkejä kerätään tälle verkkosivulle, niitä esitellään tilaisuuksissa ja tuotenäyttelyissä eri puolilla Suomea ja niistä kerrotaan päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Ole yhteydessä!

Puupohjaisilla tuotteilla on huikea kasvupotentiaali

Monet globaalit ilmiöt - megatrendit - ohjaavat ihmisten tarpeita ja käyttäytymistä uudella tavalla. Uusiutuva, karttuva ja kierrätettävä materiaali, puu, antaa mahdollisuuden vastata näihin uusiin tarpeisiin.

Suomen metsissä kasvaa puuta vuosittain huomattavasti enemmän kuin sitä tällä hetkellä hyödynnetään. Metsäalalla on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen puu raaka-aineen hyödyntämisestä ja puupohjaiset biotuotteet ovat yksi tärkeimpiä teollisuudenaloja Suomen kansantaloudessa. Jo nyt Suomessa tuotetaan yli kolme miljoonaa tonnia puukuituun perustuvaa pakkausmateriaalia. Pelkästään Euroopassa pakkausmateriaalien vuosittainen kysyntä on 35 miljoonaa tonnia ja maailmanlaajuisesti jopa 110 miljoonaa tonnia.

Kansainväliset arvoketjut, joissa raaka-aineista jalostetaan tuotteita, tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia suomalaiselle biotuoteteollisuudelle. Puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista: esimerkiksi puukuidusta valmistettuja pakkauksia voidaan käyttää muovista valmistettujen tuotteiden rinnalla tai niiden sijasta. 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa biotalouden kokonaisarvo 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotalouteen perustuvaa työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Puuhun perustuvan teollisuuden osuus tästä voi olla puolet. Puupohjaisessa biotaloudessa keräämme samaan aikaan sekä vuosikymmeniä tehdyn kehitystyön hedelmiä että kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita - näistä molemmista voit lukea Uusi puun sivuilta.

Jari Leppä: Fossiilitaloudesta biotalouteen

Biotalous on uusi talouden megatrendi. Uuteen aikakauteen siirtymistä vauhditetaan kansallisella energia- ja ilmastostrategialla, jossa asiaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eri sektoreilla päästöjen vähentämisen, energiapolitiikan sekä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Ilmaston lämpeneminen on suurin haaste ihmiskunnalle, siksi hallitus on tarttunut napakasti toimeen. Suomi … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Kuluttajatrendien muutokset vetävät pakkausteollisuuden kasvua

Kun aaltopahvin teollinen tuotanto Suomessa käynnistyi 106 vuotta sitten, tuskin arvattiin, miten pitkäikäinen tuote tuolloin kehitettiin. Kiinnostus puupohjaisen, uusiutuvan ja kierrättävän aaltopahvin mahdollisuuksiin pakkausmateriaalina kasvaa uusien kuluttajatrendien myötä. Kaupungistuminen, verkkokaupan ja ekologisten arvojen sekä vähittäiskaupan siirtyminen arvoa kasvattaviin pakkausratkaisuihin kasvattavat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Harri Jaskari: Bio ja maailman pelastus

Muutama päivä sitten eräässä keskustelutilaisuudessa merkittävä suomalainen elinkeinoelämän vaikuttaja sanoi ainakin minua havahduttavan tosiasian: Tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja jos ilmastotalkoissa saavutetaan tavoitteet, fossiilisten osuus putoaa 70 prosenttiin vuonna 2030. Samalla aikajaksolla on arvioitu, että … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Maailma tukehtuu muovisaasteeseen, jos emme toimi heti!

Fossiilisesta öljystä eroon pääseminen on ihmiskunnan tulevaisuuskysymys, jotta ilmasto ei lämpene yli kahden asteen. Öljypohjaisten materiaalien, erityisesti muovin, korvaaminen puupohjaisilla biomateriaaleilla pienentää kulutuksen hiilijalanjälkeä. Muovien ympäristöhaitat ovat myös mittavia ja siksi parhaimmat biopohjaiset tuotteet ovat myös kompostoituvia ja biohajoavia. Vihreällä … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Jätä kommentti

Suunnittelija Ulla Uimonen bioalan yrityksille: Tehkää isosti maailman markkinoille

Suunnittelija Ulla Uimosen mielestä uusilla puupohjaisilla tuotteilla tulee tavoitella globaalia markkinaa, jossa on meneillään monta uusiutuvien materiaalien ja tuotteiden kysynnän kasvua tukevaa trendiä. – Verkkokaupan kasvu, On the Go-elämäntavan laajeneminen ja kaupungistuminen muuttavat nopeasti vähittäiskauppaa ja kuluttajien käyttäytymistä. Kertakäyttötuotteiden ja … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Biotalousyritysten T&K rahoitus turvattava

Puupohjaisessa biotaloudessa on Suomen tärkein tulevaisuuden potentiaali. Tähänastisella tutkimus-ja kehitystyöllä on saatu aikaan useita puupohjaisia uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita ja ratkaisuja, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita. Paljon vesivaroja ja maatalousmaata tuhlaavaa puuvillatuotantoa voidaan korvata tulevaisuudessa puupohjaisella uusiutuvalla tekstiilikuidulla, jolla on … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Jätä kommentti

Kestävä kehitys on tärkeä tulevaisuusteema

Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys maailmasta. Tavoitteena on turvata tuleville sukupolville yhtä … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Yleinen | Jätä kommentti

Oras Tynkkynen: Valtio ja kunnat biotuotteiden hankintojen vetureiksi

Ilmastopolitiikkaan erikoistunut Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen näkee Suomen metsäpohjaisessa biotaloudessa suuria mahdollisuuksia. – Alalle on satsattu fiksusti ja nyt on huolehdittava erityisesti biotalouden koulutuksen ja kehitysresurssien riittävyydestä, jotta hyvät ideat ja tutkimusaihiot saadaan käytännön tuotteiksi. – Tutkimuslaitokset ja biotalouden … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Sivuvirta arvokäyttöön: ligniinistä ympäristöystävällisempiä tuotteita

Puukuitujen sidosaine ligniini on paperiteollisuuden ja biojalostamoiden merkittävä sivuvirta, jolle etsitään polttoa arvokkaampia käyttökohteita. VTT:ssä kehitetään parhaillaan teknologiaa, joka mahdollistaa ympäristöystävällisen liiman valmistuksen sekä hapetusmenetelmää, jolla ligniinistä voidaan tuottaa notkistinapuaine betonin valmistukseen korvaamaan nykyisiä öljypohjaisia tuotteita. Nämä puun ligniiniin pohjautuvat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Puupohjaiset bioyhdisteet mahdollistavat luonnollisten lääkeaineiden tuotannon

Metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat terveyttä edistävät tuotteet ovat tulossa tutkimus- ja kehitystyön tuloksena markkinoille. Esimerkiksi puun uuteaineet ja hemiselluloosa ovat kasvavassa määrin lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden käytössä ja tuotteissa. Yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on kehitetty puupohjaisia, korkean jalostusasteen tuotteita markkinoille. … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti
UPM-Kymmene Oyj hakee metsäympäristöpäällikköä Tampereelle #metsä #ympäristö #hankinta #logistiikka #työpaikat #rekry
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä uskoo vahvasti puupohjaisen biotalouden tulevaisuuteen: "Suunta on selvä, eroon fossiilitaloudesta ja kohti puupohjaista #biotalous'tta ja sen teknologian edistämistä"