Uusi puu, kaikille avoin hanke

Puuta hyödynnetään raaka-aineena hyvin erilaisissa tuotteissa elintarvikepakkauksista terveyttä edistäviin yhdisteisiin. Osan puupohjaisista tuotteista olemme tunteneet jo vuosikymmeniä, osa on vasta päässyt tutkimuspöydältä maailmalle. Uusi puu on koko metsäalan läpäisevä hanke, joka nostaa esiin tällaisia jo olemassa olevia esimerkkejä tuotteista, joihin on käytetty puuta.

Uusi puu on kaikille alan toimijoille avoin hanke, joka kattaa nykyisellään metsäalan metsänomistajista eri organisaatioihin, pieniin ja suuriin puuta jalostaviin yrityksiin, oppilaitoksiin, työntekijöihin sekä puupohjaisten tuotteiden käyttäjiin. Yhteistä kaikille mukana oleville toimijoille on vahva halu kehittää, markkinoida ja hyödyntää puupohjaista biotuoteosaamista. Tällä hetkellä mukana olevien organisaatioiden tiedot löydät täältä.

Uusi puu kerää jatkuvasti olemassaolevia käytännön esimerkkejä puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista. Esimerkkejä kerätään tälle verkkosivulle, niitä esitellään tilaisuuksissa ja tuotenäyttelyissä eri puolilla Suomea ja niistä kerrotaan päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. Ole yhteydessä!

Puupohjaisilla tuotteilla on huikea kasvupotentiaali

Monet globaalit ilmiöt - megatrendit - ohjaavat ihmisten tarpeita ja käyttäytymistä uudella tavalla. Uusiutuva, karttuva ja kierrätettävä materiaali, puu, antaa mahdollisuuden vastata näihin uusiin tarpeisiin.

Suomen metsissä kasvaa puuta vuosittain huomattavasti enemmän kuin sitä tällä hetkellä hyödynnetään. Metsäalalla on vuosikymmenien kokemus ja osaaminen puu raaka-aineen hyödyntämisestä ja puupohjaiset biotuotteet ovat yksi tärkeimpiä teollisuudenaloja Suomen kansantaloudessa. Jo nyt Suomessa tuotetaan yli kolme miljoonaa tonnia puukuituun perustuvaa pakkausmateriaalia. Pelkästään Euroopassa pakkausmateriaalien vuosittainen kysyntä on 35 miljoonaa tonnia ja maailmanlaajuisesti jopa 110 miljoonaa tonnia.

Kansainväliset arvoketjut, joissa raaka-aineista jalostetaan tuotteita, tarjoavat erinomaisia kasvumahdollisuuksia suomalaiselle biotuoteteollisuudelle. Puupohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista: esimerkiksi puukuidusta valmistettuja pakkauksia voidaan käyttää muovista valmistettujen tuotteiden rinnalla tai niiden sijasta. 

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa biotalouden kokonaisarvo 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta biotalouteen perustuvaa työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Puuhun perustuvan teollisuuden osuus tästä voi olla puolet. Puupohjaisessa biotaloudessa keräämme samaan aikaan sekä vuosikymmeniä tehdyn kehitystyön hedelmiä että kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita - näistä molemmista voit lukea Uusi puun sivuilta.

Ex-ympäristökomissaari Janez Potočnik: Metsän käytön ja ympäristön tarpeet voidaan yhdistää

Euroopassa on käynnissä ympäristötekijöitä korostava talouden muutos. Metsäpohjainen biotalous edistää siirtymistä pois nykyisestä kertakäyttökulttuurista, kunhan sitä tehdään fiksusti kestävyyden kriteerejä ja elinkaariajattelua noudattaen. Kaksi kautta Barroson johtamassa Euroopan komissiossa tieteestä ja ympäristöasioista vastannut komissaari Janez Potočnik näkee kestävässä metsätaloudessa suuren … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Päättäjähaastattelu | Avainsanat: , , , , | Jätä kommentti

Petri Sarvamaa: Kestäviä ratkaisuja metsästä

Puu on paremman huomisen raaka-aine. Innovaatioille ja kehitykselle avoin materiaali tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia vastuulliselle teollisuudelle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Puun hyödyntäminen on kokonaisvaltaista ja tarkkaa. Puupohjainen bioteollisuus pystyy umpipuun tarjoamien sovellutuksien lisäksi kehittämään puuaineesta innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja lukuisiin globaaleihin haasteisiin. … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Avainsanat: , , , , , | Jätä kommentti

Akustiikan hallintaa uudella puupohjaisella rakentamisen ratkaisulla

Sisäilman laadun ohella akustiikan merkitys on kasvussa erityisesti julkisessa rakentamisessa. Lumir Oy on kehittänyt rakentamisen markkinoille puupohjaisen materiaalin, jolla voidaan korvata nykyiset eristeinä käytettävät, mineraalivilloihin perustuvat fossiilipohjaiset akustiikkaratkaisut. – Kyseessä on biokuitupohjainen kotimainen tuote, jonka sideaineet ovat kasvipohjaisia eikä tuote muodosta sisäilmaan … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät | Jätä kommentti

Liisa Jaakonsaari: Onko puulla vielä huono maine?

Toista maapalloa ei ole eikä tule. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää energiankäytön tehostamista ja riippuvuuden vähentämistä fossiilisista raaka-aineista. Kun luonnonvaroja on niukasti, niitä pitää oppia käyttämään tavalla josta ympäristö sekä talous hyötyvät. Mielikuvat siitä mikä on kestävää ja mikä ympäristölle haitallista vaikuttavat … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Hannu Takkula: Biotalous on parasta kiertotaloutta

Kiertotalous on ollut yksi Euroopan unionin lippulaivahankkeista viime vuosina. EU on viemässä läpi suuren joukon lainsäädäntöhankkeita, jotka uudistavat erityisesti jätteiden kierrätystä. Jätteet ovat tärkeä, mutta vain pieni osa kiertotaloutta. Nyt on aika avata silmät uusiutuville luonnonvaroille, jotka ovat luontaisesti kiertotaloutta. … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Avainsanat: , , , , , , | Jätä kommentti

Miapetra Kumpula-Natri: Kunnianhimoa fossiilisten korvaamiseen

Kulunut syksy on ollut Euroopan parlamentissa tiivistä aikaa metsä- ja biotalouden kannalta. LULUCF-asetus ja parhaillaan käsittelyssä oleva uusiutuvan energian direktiivi ovat keskeisiä biotalouden mahdollisuuksia määrittäviä tekijöitä, mutta EU:n päätöksenteossa tapahtuu viikosta viikkoon monia muitakin asioita, joilla on merkitystä myös biotalouden … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Avainsanat: , , , , , | Jätä kommentti

Nils Torvalds: Puuta heinää… ja hiljaisuutta

Viime viikkoina – tai itse asiassa koko tämän syksyn aikana ei ole paljon muuta tehnyt kuin harrastanut puuta ja metsää. Ei kuitenkaan niin kuin joskus aikaisemmin: reppu tai rinkka selkään ja menoksi. Nyt harva se päivä jossain kokoushuoneessa vääntäen erilaisia … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Avainsanat: , , , , , | Jätä kommentti

Merja Kyllönen: Nähdään metsä puilta

Metsäpolitiikka on pitkälle kansallisen päätösvallan alla. Moni muu asiakokonaisuus on kuitenkin sellainen, josta Suomelle tulee väistämättä myös metsien käsittelyyn vaikuttavia velvoitteita: ilmastopolitiikka, päästövähennysten taakanjako, maankäytön muutosten vaikutukset ilmastopolitiikkaan, uusiutuvan energian direktiivi. Pariisin ilmastosopimus on kaiken sateenvarjo: sen pohjalta syntyy uudet … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Anneli Jäätteenmäki: Monenlaista hyvää metsästä

  Metsä on olennainen osa suomalaista sielunmaisemaa. Metsässä on rauhaa, virkistystä ja ainutlaatuisia elämänmuotoja. Metsä tarjoaa myös aineellista hyvinvointia. Hoitamalla omaisuuttamme luomme vaurautta tinkimättä puhtaasta ympäristöstä. Suomen metsien kasvu ylittää reilusti vuotuisen hakkuumäärän. Hyödynnämme metsää kestävästi. Aktiivinen metsänhoito on ennen kaikkea … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Heidi Hautala: Vastakkainasettelusta kohti uusia ja kestäviä innovaatioita

On Suomelle suuri etu, ettemme ole vuosisatojen saatossa hakanneet metsiämme maan tasalle, kuten suurimmassa osassa muuta Eurooppaa on tapahtunut. Metsä on Suomelle voimavara, ja olemme siitä suomalaisina myös hyvin tietoisia. Metsät ovat myös kiistämättömässä avainasemassa ajatellen pyrkimystä rajoittaa maailmanlaajuinen ilmaston … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti
#muovitonmaaliskuu ei ole helppo haaste. Jos kaipaat tukea valintoihin, tsekkaa Uusi puu -sivustolta, mitä puupohjaisia ratkaisuja löytyy korvaamaan muovia ja muita fossiilisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita.
Tiina Vainio-Kailan #väitöstyö paljastaa, että puu ei pelkästään tuoksu hyvälle, vaan sen VOC-päästöt ovat haitallisia bakteereille, mutta turvallisia ihmisille. Hyvä puu!