Finland har en bioekonomistrategi, vars mål är att skapa konkurrenskraftiga och hållbara lösningar och nya arbetsplatser. Strategier verkställs trots allt inte av sig själv. Projektet Nytt trä har som mål att informera om träbaserad bioekonomi: hurdana konkreta produkter och lösningar har vi redan, hurdan samhällspåverkan har nuvarande produkter och vilka tillväxtmöjligheter har branschen i framtiden. 

Bioprodukter har en enorm tillväxtpotential

Globalt är bioekonomin en av de ekonomier som har den starkaste tillväxten. Med bioekonomi avses produktion, användning, förädling och marknadsföring av förnybara naturresurser samt konsumtion av produkter som är tillverkade av förnybara naturresurser. Skogsnäringen är en naturlig del av bioekonomin: trä är en förnybar naturresurs och virkesförrådet ökar hela tiden. 

Bioprodukter tillverkade av trä är en av de viktigaste industrigrenarna i den finska samhällsekonomin. Skogsnäringen har tiotals års erfarenhet av att använda träfiber.

Internationella värdekedjor, där man av råmaterial förädlar produkter, erbjuder den finska bioindustrin utmärkta tillväxtmöjligheter. Exempelvis kan förpackningar tillverkade av träfiber användas parallellt med eller ersätta produkter tillverkade av plast. Enbart industrin för djupfryst mat har globalt en omsättning på uppskattningsvis mer än 260 miljarder dollar och antalet kärl för matlagning i mikrovågsugn kan vara hundratals miljoner per månad.

I Finland är bioekonomins avkastning över 60 miljarder euro per år. Vår bioekonomistrategi har som mål att höja summan till 100 miljarder euro och att skapa 100 000 nya arbetsplatser fram till 2025. Den träbaserade industrins andel kan vara mer än hälften av detta. Inom hela EU-området är bioekonomins omsättning redan omkring 2 000 miljarder euro och bioekonomisektorerna sysselsätter omkring 22 miljoner människor.


Projektet Nytt trä verkställer bioekonomistrategin

Målen verkställs inte av sig själv. Skogsnäringen är en naturlig del av bioekonomin: trä är en förnybar naturresurs och virkesförrådet ökar hela tiden.

Aktörer inom skogsnäringen träffades och startade projektet Nytt trä. Projektet har som mål att sprida information om träbaserad bioekonomi: hurdana produkter och lösningar har vi redan, hurdan samhällspåverkan har nuvarande produkter och vilka tillväxtmöjligheter har branschen i framtiden.

Projektet Nytt trä är öppet för all aktörer inom skogsnäringen. Det finns representanter från nästan hela finska skogsnäringen – skogsägare, olika organisationer, små och stora företag, läroanstalter, arbetare och konsumenter av träbaserade produkter. Gemensamt för all aktörer är en stark ambition att utveckla, marknadsföra och dra nytta av vår know-how inom träbaserade bioprodukter.

Här hittar du information om bioekonomistrategin