PROJEKTET NYTT TRÄ  ›

Finland har fått en bioekonomistrategi med syftet att skapa konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar och generera nya arbetstillfällen. En strategi genomför dock inte sig själv.

Syftet med projektet Nytt trä är att öka förståelsen för träbaserad bioekonomi: vilka konkreta produkter och lösningar som redan nu finns till buds, vilken ekonomisk potential de nuvarande produkterna har och vilka de framtida tillväxtutsikterna för branschen är.

FENOMEN

Fenomen är megatrender som ger upphov till bestående förändringar i världen.

Urbanisering Resursbrist Digitalisering Förändringar i befolkningsstrukturen Medveten konsumption