Monet megatrendien aiheuttamista muutoksista vaikuttavat ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja synnyttävät sekä ekologisia että kaupallisia haasteita – mutta myös mahdollisuuksia.

Suuria  tämän hetken megatrendejä ovat:

  • Kaupungistuminen
  • Resurssiniukkuus
  • Digitalisoituminen
  • Väestörakenteen muutokset
  • Tiedostava kuluttaminen

Kaupungistuminen

Yhä useammat ihmiset muuttavat kaupunkeihin, mihin työvoiman tarve keskittyy. Vuoteen 2030 mennessä arviolta 70 prosenttia maailman väestöstä - viisi miljardia ihmistä - asuu kaupungeissa.

Toisaalta ruoka ja kulutustavarat tuotetaan usein kaupunkien ulkopuolella ja ne on pakattava turvallisesti sekä kuljetettava tehokkaasti. Tarvitsemme ruokaa säilyttäviä kevyempiä ja kestävämpiä pakkauksia kuljetuksissa. Esimerkiksi tutkimuslaitos Smithers Pira arvioi aaltopahviin perustuvien pakkausten maailmanmarkkinoiden kooksi 176 miljardia dollaria vuonna 2019.

Samalla elintavat muuttuvat. Esimerkiksi yhden ja kahden hengen talouksien määrä kasvaa. Tämä yhdistettynä lisääntyvään take away -ruokailuun kasvattaa esimerkiksi puukuitupohjaisten, kertakäyttöisten ruokapakkausten kysyntää. Puukuidusta valmistetut astiat korvaavat uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja pakkauksia esimerkiksi mikroaterioissa.

Haaste: Kuinka saamme järjestettyä logistiikan miljardeille kaupunkilaisille tehokkaasti ja kestävästi?

Katso Uusi puun video tästä ilmiöstä YouTubessa.

Tutustu myös kaupungistumisen haasteisiin vastaaviin puupohjaisiin ratkaisuehdotuksiin.

Resurssiniukkuus

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää energiankäytön tehostamista ja riippuvuuden vähentämistä fossiilisista raaka-aineista.

Suomessa on valtava määrä raaka-ainetta bioteollisuuden käyttöön. Suuri osa biotuotteisiin tarvittavasta puusta on nopeasti karttuvaa havupuuta. Suomessa vastuullisella metsänhoidolla ja puunkäytöllä on myös pitkät perinteet. Fiksulla ja suunnitelmallisella hoidolla metsävaramme riittävät jatkossakin. Tällä hetkellä Suomen metsät kasvavat lähes 40 miljoonaa kuutiometriä vuodessa enemmän kuin niitä käytetään. Tästä määrästä 20 miljoonaa kuutiometriä olisi kestävästi hyödynnettävissä biotalouden tarpeisiin. 

Puupohjaisten materiaalien kierrätysaste EU:ssa on huippuluokkaa verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin kuten muoviin, lasiin ja metalliin.

Haaste: Kuinka saamme käytettyä vähemmän materiaalia ja energiaa ja tehtyä silti enemmän?

Katso video tästä ilmiöstä YouTubessa.

Tutustu myös Uusi puun keräämiin ratkaisuihin.

Digitalisoituminen

Verkkokaupan kasvu on valtavaa. OC&C:n mukaan kansainvälinen verkkokauppa viisinkertaistuu 22 miljardista eurosta 116 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Internet mullistaa jokaisen teollisuudenalan ja kuluttajien mahdollisuus tehdä valintoja kansallisista rajoista riippumatta lisääntyy jatkuvasti.

Yhä useampi tuote hankitaan verkkokaupasta. Tämä näkyy esimerkiksi pakkausteollisuuden volyymin kasvuna. Kun kuluttaja ostaa tuotteen verkkokaupasta, pakkauksia on usein vähintään kaksi: tuotteen oma pakkaus ja kuljetuspakkaus. Pakkausteknologian kehittyessä verkkokaupassa voidaan myydä yhä erilaisempia tuotteita, esimerkiksi sellaisia, jotka ovat ennen vaatineet katkeamattoman kylmäketjun valmistajalta myyntipisteeseen. Aseptisiin pakkauksiin voidaan säilöä turvallisesti herkästi pilaantuvia elintarvikkeita kuten maitoa.

Pakkausmateriaalien keventyminen säästää energiaa ja ympäristöä sekä helpottaa logistiikkaa. Myös elintarvikkeiden säilyvyyteen voidaan vaikuttaa uusia materiaaleja käyttämällä: kehitteillä on esimerkiksi kuljetuspakkauksia, jotka imevät hedelmien kypsyessä erittyviä kaasuja ja siten pidentävät niiden myyntiaikaa ja vähentävät hävikkiä.

Digitalisoituminen ei ole pelkkiä bittejä. Kuinka vastaamme muuttuneeseen kysyntään ja kaupankäyntiin uudenlaisilla ratkaisuilla?

Katso digitalisoitumisen ja puupohjaisten ratkaisujen yhteyttä selvittävä video YouTubessa.

Tutustu myös digitalisoitumisen mahdollisuuksiin vastaaviin puupohjaisiin ratkaisuihin.

Väestörakenteen muutokset

Ihmiset elävät entistä pidempään. Jo nyt tänä päivänä Suomessa syntyvän tyttölapsen oletettu elinikä on sata vuotta. Pidentyvä eläkeikä lisää ihmisten matkustamista ja harrastamista, mutta myös edellyttää kuluttajatuotteilta uudenlaista helppokäyttöisyyttä, kestävyyttä ja turvallisuutta. 

Haaste: Kuinka kasvava ikääntyneiden ihmisten määrä otetaan huomioon tuotteita suunniteltaessa?

Pidemmät elinikäennusteet kasvattavat myös ihmisten hoitotarvetta. Puukuidusta voidaan valmistaa muun muassa lääkepakkauksia, steriilipakkauksia sairaaloihin sekä erilaisia kotihoidon tuotteita vanhusten hygieniatuotteista alkaen. Puun bioaktiivisilla yhdisteillä on myös lääkinnällisiä ja terveyttä edistäviä ominaisuuksia, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää lääketeollisuuden ja funktionaalisten elintarvikkeiden jalostamisessa.

Katso YouTubessa, miten puupohjaiset tuotteet vastaavat väestörakenteen muutosten aiheuttamiin haasteisiin.

Tutustu muuttuvan väestön tarpeisiin kehitettyihin puupohjaisiin ratkaisuehdotuksiin.

Tiedostava kuluttaminen

Ihmistä on pitkään pidetty rationaalisena toimijana ja siten myös kulutuspäätösten on ajateltu syntyvän pelkkään tarpeeseen perustuen. Vuosituhannen taitteessa alettiin puhua lohas-kuluttajista: kuluttajaryhmästä joka korostaa päätöksissään eettisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Vaatimukset tuotteen pienistä ”jalanjäljistä” ulottuvat itse ostettavan tuotteen lisäksi myös sen pakkaukseen - vastuullinen pakkausraaka-aine on osa kestävän tuotteen imagoa. Yritysten on entistä tärkeämpää ottaa huomioon tuotteiden kestävyys paitsi ympäristön myös tuotannon ja koko toimitusketjun näkökulmasta.

Kulutuspäätöksiin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin eettisyys ja vastuullisuus. Fyysinen hyvinvointi, mielihyvä, nautinto, esteettisyys ja elämän helppous vaikuttavat tuotteiden ja palveluiden valintaan.

Haate: Kuinka pystymme vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin?

Katso video tästä ilmiöstä YouTubessa.

Tutustu myös ratkaisuehdotuksiin.

Jari Leppä: Fossiilitaloudesta biotalouteen

Biotalous on uusi talouden megatrendi. Uuteen aikakauteen siirtymistä vauhditetaan kansallisella energia- ja ilmastostrategialla, jossa asiaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eri sektoreilla päästöjen vähentämisen, energiapolitiikan sekä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Ilmaston lämpeneminen on suurin haaste ihmiskunnalle, siksi hallitus on tarttunut napakasti toimeen. Suomi … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Kuluttajatrendien muutokset vetävät pakkausteollisuuden kasvua

Kun aaltopahvin teollinen tuotanto Suomessa käynnistyi 106 vuotta sitten, tuskin arvattiin, miten pitkäikäinen tuote tuolloin kehitettiin. Kiinnostus puupohjaisen, uusiutuvan ja kierrättävän aaltopahvin mahdollisuuksiin pakkausmateriaalina kasvaa uusien kuluttajatrendien myötä. Kaupungistuminen, verkkokaupan ja ekologisten arvojen sekä vähittäiskaupan siirtyminen arvoa kasvattaviin pakkausratkaisuihin kasvattavat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Harri Jaskari: Bio ja maailman pelastus

Muutama päivä sitten eräässä keskustelutilaisuudessa merkittävä suomalainen elinkeinoelämän vaikuttaja sanoi ainakin minua havahduttavan tosiasian: Tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja jos ilmastotalkoissa saavutetaan tavoitteet, fossiilisten osuus putoaa 70 prosenttiin vuonna 2030. Samalla aikajaksolla on arvioitu, että … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Maailma tukehtuu muovisaasteeseen, jos emme toimi heti!

Fossiilisesta öljystä eroon pääseminen on ihmiskunnan tulevaisuuskysymys, jotta ilmasto ei lämpene yli kahden asteen. Öljypohjaisten materiaalien, erityisesti muovin, korvaaminen puupohjaisilla biomateriaaleilla pienentää kulutuksen hiilijalanjälkeä. Muovien ympäristöhaitat ovat myös mittavia ja siksi parhaimmat biopohjaiset tuotteet ovat myös kompostoituvia ja biohajoavia. Vihreällä … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Jätä kommentti

Suunnittelija Ulla Uimonen bioalan yrityksille: Tehkää isosti maailman markkinoille

Suunnittelija Ulla Uimosen mielestä uusilla puupohjaisilla tuotteilla tulee tavoitella globaalia markkinaa, jossa on meneillään monta uusiutuvien materiaalien ja tuotteiden kysynnän kasvua tukevaa trendiä. – Verkkokaupan kasvu, On the Go-elämäntavan laajeneminen ja kaupungistuminen muuttavat nopeasti vähittäiskauppaa ja kuluttajien käyttäytymistä. Kertakäyttötuotteiden ja … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Biotalousyritysten T&K rahoitus turvattava

Puupohjaisessa biotaloudessa on Suomen tärkein tulevaisuuden potentiaali. Tähänastisella tutkimus-ja kehitystyöllä on saatu aikaan useita puupohjaisia uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita ja ratkaisuja, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita. Paljon vesivaroja ja maatalousmaata tuhlaavaa puuvillatuotantoa voidaan korvata tulevaisuudessa puupohjaisella uusiutuvalla tekstiilikuidulla, jolla on … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide | Jätä kommentti

Kestävä kehitys on tärkeä tulevaisuusteema

Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi, ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja poistetaan äärimmäinen köyhyys maailmasta. Tavoitteena on turvata tuleville sukupolville yhtä … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Yleinen | Jätä kommentti

Oras Tynkkynen: Valtio ja kunnat biotuotteiden hankintojen vetureiksi

Ilmastopolitiikkaan erikoistunut Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen näkee Suomen metsäpohjaisessa biotaloudessa suuria mahdollisuuksia. – Alalle on satsattu fiksusti ja nyt on huolehdittava erityisesti biotalouden koulutuksen ja kehitysresurssien riittävyydestä, jotta hyvät ideat ja tutkimusaihiot saadaan käytännön tuotteiksi. – Tutkimuslaitokset ja biotalouden … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Sivuvirta arvokäyttöön: ligniinistä ympäristöystävällisempiä tuotteita

Puukuitujen sidosaine ligniini on paperiteollisuuden ja biojalostamoiden merkittävä sivuvirta, jolle etsitään polttoa arvokkaampia käyttökohteita. VTT:ssä kehitetään parhaillaan teknologiaa, joka mahdollistaa ympäristöystävällisen liiman valmistuksen sekä hapetusmenetelmää, jolla ligniinistä voidaan tuottaa notkistinapuaine betonin valmistukseen korvaamaan nykyisiä öljypohjaisia tuotteita. Nämä puun ligniiniin pohjautuvat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Puupohjaiset bioyhdisteet mahdollistavat luonnollisten lääkeaineiden tuotannon

Metsäteollisuuden sivuvirroista saatavat terveyttä edistävät tuotteet ovat tulossa tutkimus- ja kehitystyön tuloksena markkinoille. Esimerkiksi puun uuteaineet ja hemiselluloosa ovat kasvavassa määrin lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuden käytössä ja tuotteissa. Yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on kehitetty puupohjaisia, korkean jalostusasteen tuotteita markkinoille. … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti
UPM-Kymmene Oyj hakee metsäympäristöpäällikköä Tampereelle #metsä #ympäristö #hankinta #logistiikka #työpaikat #rekry
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä uskoo vahvasti puupohjaisen biotalouden tulevaisuuteen: "Suunta on selvä, eroon fossiilitaloudesta ja kohti puupohjaista #biotalous'tta ja sen teknologian edistämistä"