Monet megatrendien aiheuttamista muutoksista vaikuttavat ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja synnyttävät sekä ekologisia että kaupallisia haasteita – mutta myös mahdollisuuksia.

Suuria  tämän hetken megatrendejä ovat:

  • Kaupungistuminen
  • Resurssiniukkuus
  • Digitalisoituminen
  • Väestörakenteen muutokset
  • Tiedostava kuluttaminen

Kaupungistuminen

Yhä useammat ihmiset muuttavat kaupunkeihin, mihin työvoiman tarve keskittyy. Vuoteen 2030 mennessä arviolta 70 prosenttia maailman väestöstä - viisi miljardia ihmistä - asuu kaupungeissa.

Toisaalta ruoka ja kulutustavarat tuotetaan usein kaupunkien ulkopuolella ja ne on pakattava turvallisesti sekä kuljetettava tehokkaasti. Tarvitsemme ruokaa säilyttäviä kevyempiä ja kestävämpiä pakkauksia kuljetuksissa. Esimerkiksi tutkimuslaitos Smithers Pira arvioi aaltopahviin perustuvien pakkausten maailmanmarkkinoiden kooksi 176 miljardia dollaria vuonna 2019.

Samalla elintavat muuttuvat. Esimerkiksi yhden ja kahden hengen talouksien määrä kasvaa. Tämä yhdistettynä lisääntyvään take away -ruokailuun kasvattaa esimerkiksi puukuitupohjaisten, kertakäyttöisten ruokapakkausten kysyntää. Puukuidusta valmistetut astiat korvaavat uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja pakkauksia esimerkiksi mikroaterioissa.

Haaste: Kuinka saamme järjestettyä logistiikan miljardeille kaupunkilaisille tehokkaasti ja kestävästi?

Katso Uusi puun video tästä ilmiöstä YouTubessa.

Tutustu myös kaupungistumisen haasteisiin vastaaviin puupohjaisiin ratkaisuehdotuksiin.

Resurssiniukkuus

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää energiankäytön tehostamista ja riippuvuuden vähentämistä fossiilisista raaka-aineista.

Suomessa on valtava määrä raaka-ainetta bioteollisuuden käyttöön. Suuri osa biotuotteisiin tarvittavasta puusta on nopeasti karttuvaa havupuuta. Suomessa vastuullisella metsänhoidolla ja puunkäytöllä on myös pitkät perinteet. Fiksulla ja suunnitelmallisella hoidolla metsävaramme riittävät jatkossakin. Tällä hetkellä Suomen metsät kasvavat lähes 40 miljoonaa kuutiometriä vuodessa enemmän kuin niitä käytetään. Tästä määrästä 20 miljoonaa kuutiometriä olisi kestävästi hyödynnettävissä biotalouden tarpeisiin. 

Puupohjaisten materiaalien kierrätysaste EU:ssa on huippuluokkaa verrattuna muihin pakkausmateriaaleihin kuten muoviin, lasiin ja metalliin.

Haaste: Kuinka saamme käytettyä vähemmän materiaalia ja energiaa ja tehtyä silti enemmän?

Katso video tästä ilmiöstä YouTubessa.

Tutustu myös Uusi puun keräämiin ratkaisuihin.

Digitalisoituminen

Verkkokaupan kasvu on valtavaa. OC&C:n mukaan kansainvälinen verkkokauppa viisinkertaistuu 22 miljardista eurosta 116 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Internet mullistaa jokaisen teollisuudenalan ja kuluttajien mahdollisuus tehdä valintoja kansallisista rajoista riippumatta lisääntyy jatkuvasti.

Yhä useampi tuote hankitaan verkkokaupasta. Tämä näkyy esimerkiksi pakkausteollisuuden volyymin kasvuna. Kun kuluttaja ostaa tuotteen verkkokaupasta, pakkauksia on usein vähintään kaksi: tuotteen oma pakkaus ja kuljetuspakkaus. Pakkausteknologian kehittyessä verkkokaupassa voidaan myydä yhä erilaisempia tuotteita, esimerkiksi sellaisia, jotka ovat ennen vaatineet katkeamattoman kylmäketjun valmistajalta myyntipisteeseen. Aseptisiin pakkauksiin voidaan säilöä turvallisesti herkästi pilaantuvia elintarvikkeita kuten maitoa.

Pakkausmateriaalien keventyminen säästää energiaa ja ympäristöä sekä helpottaa logistiikkaa. Myös elintarvikkeiden säilyvyyteen voidaan vaikuttaa uusia materiaaleja käyttämällä: kehitteillä on esimerkiksi kuljetuspakkauksia, jotka imevät hedelmien kypsyessä erittyviä kaasuja ja siten pidentävät niiden myyntiaikaa ja vähentävät hävikkiä.

Digitalisoituminen ei ole pelkkiä bittejä. Kuinka vastaamme muuttuneeseen kysyntään ja kaupankäyntiin uudenlaisilla ratkaisuilla?

Katso digitalisoitumisen ja puupohjaisten ratkaisujen yhteyttä selvittävä video YouTubessa.

Tutustu myös digitalisoitumisen mahdollisuuksiin vastaaviin puupohjaisiin ratkaisuihin.

Väestörakenteen muutokset

Ihmiset elävät entistä pidempään. Jo nyt tänä päivänä Suomessa syntyvän tyttölapsen oletettu elinikä on sata vuotta. Pidentyvä eläkeikä lisää ihmisten matkustamista ja harrastamista, mutta myös edellyttää kuluttajatuotteilta uudenlaista helppokäyttöisyyttä, kestävyyttä ja turvallisuutta. 

Haaste: Kuinka kasvava ikääntyneiden ihmisten määrä otetaan huomioon tuotteita suunniteltaessa?

Pidemmät elinikäennusteet kasvattavat myös ihmisten hoitotarvetta. Puukuidusta voidaan valmistaa muun muassa lääkepakkauksia, steriilipakkauksia sairaaloihin sekä erilaisia kotihoidon tuotteita vanhusten hygieniatuotteista alkaen. Puun bioaktiivisilla yhdisteillä on myös lääkinnällisiä ja terveyttä edistäviä ominaisuuksia, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää lääketeollisuuden ja funktionaalisten elintarvikkeiden jalostamisessa.

Katso YouTubessa, miten puupohjaiset tuotteet vastaavat väestörakenteen muutosten aiheuttamiin haasteisiin.

Tutustu muuttuvan väestön tarpeisiin kehitettyihin puupohjaisiin ratkaisuehdotuksiin.

Tiedostava kuluttaminen

Ihmistä on pitkään pidetty rationaalisena toimijana ja siten myös kulutuspäätösten on ajateltu syntyvän pelkkään tarpeeseen perustuen. Vuosituhannen taitteessa alettiin puhua lohas-kuluttajista: kuluttajaryhmästä joka korostaa päätöksissään eettisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Vaatimukset tuotteen pienistä ”jalanjäljistä” ulottuvat itse ostettavan tuotteen lisäksi myös sen pakkaukseen - vastuullinen pakkausraaka-aine on osa kestävän tuotteen imagoa. Yritysten on entistä tärkeämpää ottaa huomioon tuotteiden kestävyys paitsi ympäristön myös tuotannon ja koko toimitusketjun näkökulmasta.

Kulutuspäätöksiin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin eettisyys ja vastuullisuus. Fyysinen hyvinvointi, mielihyvä, nautinto, esteettisyys ja elämän helppous vaikuttavat tuotteiden ja palveluiden valintaan.

Haate: Kuinka pystymme vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin?

Katso video tästä ilmiöstä YouTubessa.

Tutustu myös ratkaisuehdotuksiin.

Materiaalin merkitys pakkaamisessa kasvaa

Pakkausteollisuuden näkemykset alan kehityksestä ovat varsin yhdensuuntaiset. Ala on kokonaisuudessaan vahvassa kasvussa ja pakkausmateriaalien merkitys tulee kasvamaan kuluttajien käyttäytymisen muuttuessa kohti kestävämpää elämäntapaa ja kulutustottumuksia. – Olemme tutkineet Pohjoismaissa kuluttajien käyttäytymistä ja tunnistaneet sieltä useita samansuuntaisia trendejä, jotka vahvistavat käsitystämme … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti

Kiina uskoo suomalaiseen selluun

Puupohjaisten uusiutuvien lopputuotteiden valmistus kasvaa kohisten maailman suurimman sellunkäyttäjän Kiinan markkinoilla. Yli 20 miljoonaa tonnia sellua vuodessa käyttävä ja maailman suurin sellunostaja Kiina investoi sellutehtaisiin rajojensa ulkopuolella turvatakseen uusiutuvan raaka-aineen saannin myös tulevaisuudessa. Kiina on jättiläinen myös puukuidun jatkojalostajana. Esimerkiksi … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Anne Kalmari: Puun ja digitalisaation naimakaupat!

Tulevaisuudessa istun mäntymekossani komposiittiterassilla, syön kantarellikeittoa ja juon mustikkamehua puupohjaisista kierrätettävistä kertakäyttöastioista. Mietin, miten helppo olikaan kaunistaa talon seinään puinen taideteos, josta tulee joka kerta hyvä mieli. Puumuotoilun siirtäminen nykypäivään, kilpailukykyiseksi suuren mittaluokan vaihtoehdoksi, vaatii digitalisaatiota. Tästä hyvä esimerkki on … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Hanna Sarkkinen: Puu voi pelastaa maailman

Puutuotteet ovat hyvä ilmastolle ja ympäristölle, sillä ne voivat sitoa hiiltä ja niillä voidaan korvata öljypohjaisia ja luontoa likaavia materiaaleja. Kehittyneet puutuotteet ovat hyväksi myös Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Meidän kannattaa käyttää meidän arvokasta puuraaka-ainetta ensisijaisesti korkeaa lisäarvoa tuottaviin tarkoituksiin. … Lue lisää »

Aihe(et): Mielipide, Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Reijo Hongisto: Paitoja puusta

Nappulat kaakkoon, kuulosuojaimet korville ja nykäisy käynnistinnarusta. Raivuri pärähtää käyntiin ja terän vauhti kiihtyy. Saha lonkalle, kypärän silmikko alas ja eikun menoksi. Edessä on muutama hehtaari raivattavaa. Moottori ärisee kainalossa ja terä leikkaa leppää, pajua ja koivunrisuja. Jätän nuoret kuuset … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Jari Myllykoski: Ilmastonmuutos kuriin ja leipää pöytään cleantechilla

Jari Myllykoski korostaa videohaastattelussaan metsänhoidon merkitystä biotalouden perustana. Suomi elää puusta on vanha viisaus. Perinteisesti tämä on tarkoittanut etenkin paperiteollisuutta. Tulevaisuudessa elämme yhä puusta, mutta sellun, paperin ja kartongin oheen meillä on mahdollisuus saada suuri kirjo innovatiivisia tuotteita. Mitä kaikkea … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Sari Essayah: Metsäpohjaisessa biotaloudessa potentiaali käyttöön

Metsäpohjaisen biotalouden mahdollisuudet ovat innostavat. Metsämme kasvavat runsaasti raaka-ainetta, jonka hyödyntämisen potentiaali on valtava. Uudet puupohjaiset, öljypohjaisia tuotteita korvaavat innovaatiot esimerkiksi pakkauksissa muovien ja styroksien korvaajana, puuvillakuitujen korvaajana tekstiileissä, rakentamisessa tai polttoaineissa ovat koko Suomen teollisuudelle, viennille ja työllisyydelle valtavia … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu, Yleinen | Jätä kommentti

Jari Leppä: Fossiilitaloudesta biotalouteen

Biotalous on uusi talouden megatrendi. Uuteen aikakauteen siirtymistä vauhditetaan kansallisella energia- ja ilmastostrategialla, jossa asiaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eri sektoreilla päästöjen vähentämisen, energiapolitiikan sekä kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Ilmaston lämpeneminen on suurin haaste ihmiskunnalle, siksi hallitus on tarttunut napakasti toimeen. Suomi … Lue lisää »

Aihe(et): Päättäjähaastattelu | Jätä kommentti

Kuluttajatrendien muutokset vetävät pakkausteollisuuden kasvua

Kun aaltopahvin teollinen tuotanto Suomessa käynnistyi 106 vuotta sitten, tuskin arvattiin, miten pitkäikäinen tuote tuolloin kehitettiin. Kiinnostus puupohjaisen, uusiutuvan ja kierrättävän aaltopahvin mahdollisuuksiin pakkausmateriaalina kasvaa uusien kuluttajatrendien myötä. Kaupungistuminen, verkkokaupan ja ekologisten arvojen sekä vähittäiskaupan siirtyminen arvoa kasvattaviin pakkausratkaisuihin kasvattavat … Lue lisää »

Aihe(et): Biotalouden tekijät, Yleinen | Jätä kommentti

Harri Jaskari: Bio ja maailman pelastus

Muutama päivä sitten eräässä keskustelutilaisuudessa merkittävä suomalainen elinkeinoelämän vaikuttaja sanoi ainakin minua havahduttavan tosiasian: Tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja jos ilmastotalkoissa saavutetaan tavoitteet, fossiilisten osuus putoaa 70 prosenttiin vuonna 2030. Samalla aikajaksolla on arvioitu, että … Lue lisää »

Aihe(et): Yleinen | Jätä kommentti
Älyä paperilla
"Suomalainen havusellu on ainutlaatuista. Haluamme olla mukana sen tuotannon varmistamisessa", perustelee kiinalaisyhtiö Camcen varapääjohtaja Yuhang Wang yhtiön kiinnostusta investoida Suomeen.